خستگی دلچسبناک

یه خستگی شیرینی تو تنمه ،،،

برم دوش بگیرم و بعد بخوابم ،،،الان پنج دقیقه به یک نصف شبه ،،،

فردا از امروزم می نویسم،،،جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد