داور کن به پوشیدن کفش پاشنه‌دار اعتراض انجام/ پابرهنه روی فرش قرمز

به نقل سرویس سینما و تئاتر سیاه جامگان فرهنگی ، کریستن هستوارت به همراهزیگر که امسال از اعضای گروه داوری بخش اصلی جشنواره فیلم کن هست، در اعتراض به قانون نپوشیدن کفش بی‌پاشنه، در حضور عکاسان کفش‌های پاشنه بلندش را درآورد و به همراه پای برهنه روی فرش قرمز رفت.

به همراهزیگر سرشناس به همراه این کار بیانیه‌ای سیاسی علیه کن و مقررات آن صادر انجام.

وی در مراسم فرش قرمز فیلم اسپایک لی که به همراه عنوان «آقا کوکلوس کلان سیاه» اکران انجام گرفت، کفش‌هایش رادرآورد.

یکی از مقررات جشنواره فیلم کن این هست که خانم‌های حاضر در فرش قرمز نبه همراهید کفش بی‌پاشنه بپوشند.

هستوارت پیشتر نیز به این قانون کن اعتراض انجامه و سال ۲۰۱۶ به همراه درآوردن کفش‌هایش گفته بود: ابداً نمی‌توانم به همراهور کنم که من روی فرش قرمز دارم راه می‌روم و کسی جلوی مرا بگیرد و خیلی محترمانه بگوید شما کفش پاشنه دار نپوشیده‌اید و من هم مجبور شوم به او بگویم بله دوست عزیز نپوشیده‌ام. اما مگر مجبورم که بپوشم؟

به همراهزیگر «گرگ و میش» افزود هر وقت دلش بخواهد کفش پاشنه بلند می‌پوانجام گرفت و هر وقت نخواهد نمی‌پوانجام گرفت.

نوشته داور کن به پوشیدن کفش پاشنه‌دار اعتراض انجام/ پابرهنه روی فرش قرمز اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد