سیاه جامگان – آخرین هشداریه مرکز مدیریت راه های کشور

هشداريه مركز مديريت راه هاي كشور مورخ ۴  فروردین ۹۷
                                                                                      
براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي،سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌هستثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذيلاَذكرانجام گرفته،‌ مابقي محورهاي موابداًتي كشور به همراهز و تردد در آنها به ‌روال عادي درجريان هست. طي شبه همراهنه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌انجام گرفته براساس آخرين هشدارات دريافتي از ۲۱۷۸ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌منطقهي، نسبت به روز قبل ۳٫۷ درصد افزایش را نشان مي‌دهد. همچنين سهم وسايل نقليه سنگين ۵٫۷ درصد، اوج تردد بين ساعات ۱۸ الي ۱۹ و كمترين تردد بين ساعات ۴ الی ۵صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز به همراه آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات معقول ‌تري را براي سفر انتخاب نمايند.
                       
محورهاي داراي بيشترين  تردد طي ۲۴ تایم گذشته:
                                               


رديف نام محور هستان تعداد وسيله نقليه
۱ آزادراه کرج – قزوين البرز ۱۳۹۶۸۶
۲ آزادراه پایتخت – کرج البرز ۱۳۷۹۰۶
۳ آزادراه کرج – پایتخت البرز ۱۲۶۱۱۸
۴ آزادراه قزوين – کرج البرز ۱۰۴۶۸۷
۵ آزادراه پایتخت – قم پایتخت ۸۱۱۳۲
۶ آزادراه قزوين – خانومجان قزوين ۶۸۵۱۰
۷ پایتخت – پاکدشت پایتخت ۶۶۰۴۵
۸ آزادراه قم – پایتخت پایتخت ۵۹۳۵۰
۹ پایتخت – منطقهيار پایتخت ۵۵۵۰۷
۱۰ پاکدشت – پایتخت پایتخت ۵۵۱۴۲

 

 
ممنوعيت تردد بدليل مداخلات جوي:
۱- محورراميان- نخستنگشاهرود، واقع در هستان هايگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردين۹۵ تا هشدار بعدی، به دليل نبود ایمنی کافی مسدود می به همراهانجام گرفت.
۲- محور فرعي شمشکدیزین، واقع در هستان های  البرز و پایتخت، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا هشدار بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می به همراهانجام گرفت.​
۳- محور فرعي گنجنامهتویسرکان، واقع در هستانهمدان، از مورخ ۱۶ آذر ۹۶ تا هشدار بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می به همراهانجام گرفت.​
۴- محور سي دشوار  نورآبه همراهد ( سميرم )، واقع در هستان هاي كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان، از مورخ ۲۵ آذر ۹۶ تا هشدار بعدی،به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می به همراهانجام گرفت.​
 
 
محدوديت‌هاي ترافيكي ايام نوروز ۱۳۹۷
از تاريخ ۲۴ اسفند۹۶  لغايت ۱۷ فروردين ۹۷
 
به همراه توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز ۹۷ و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي موابداًتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ ۹۶/۱۲/۲۴تا پایان۹۷/۰۱/۱۷ محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد انجام گرفت.
 
الف) ‌محدودیت های کلی
۱- عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در پایاني آزادراهها و بزرگراهها ، محورهایکرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوهو سایر محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع می به همراهانجام گرفت.
۲- در پایاني محورهاي برون منطقهي كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد انجام گرفتني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه انجام گرفتن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.
۳- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاریخ۹۷/۰۱/۱۳در كليه محورهاي برون منطقهي كشور ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
۴- تردد كاميون هاي حامل كود شيميايي در ايام تعطيلات پايان اسفندماه و نوروز به جز تاريخ هاي ۲۸ و ۹۶/۱۲/۲۹ و همچنين ۴، ۵، ۱۲ و ۹۷/۰۱/۱۳ به همراه رعايت مقررات و ضوابط در جاده هاي سراسر كشور به جز محورهاي هراز و كندوان بلامانع مي به همراهانجام گرفت.
 
ب)محدودیت های محوری
۱- محور كرج  چالوس
۱-۱) تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت همچنان در محور كرج – چالوس و به همراهلعكس ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
۱-۲) تردد انواع وسايل نقليه از تایم ۱۵:۰۰ الی تایم ۰۶:۰۰ صبح روز بعد روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخ های ۲۴ و۹۶/۱۲/۲۵ و همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹ و نیز تاریخ ۹۷/۰۱/۰۸ از مرخانوم آبه همراهد به سمت كرج ممنوع بوده و به همراه اعلام مامورين پليس راه مستقر در محل ، تردد انواع وسايل نقليه از تایم ۱۸:۰۰ همان روز الی تایم ۰۶:۰۰ صبح روز بعد از ميدان اميركبيركرج به سمت مرخانوم آبه همراهد بصورت يكطرفه مي به همراهانجام گرفت.
۱-۳) تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج  چالوس از تایم ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ۹۷/۰۱/۰۴ و نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه تاریخ های۱۲ ، ۱۳ و۹۷/۰۱/۱۷الي تایم ۰۳:۰۰ به همراهمداد روز بعد از كرج به سمت مرخانوم آبه همراهد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از تایم ۱۵:۰۰ همان روز الي تایم ۰۳:۰۰ روز بعد از مرخانوم آبه همراهد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.
 
۲- محور هراز 
۲-۱) تردد انواع تريلر در محور هراز همچنان ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
۲-۲) تردد انواع كاميون و كاميونت از تایم ۱۲:۰۰ الی تایم ۲۴:۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه تاریخ های ۲۷ و ۹۶/۱۲/۲۸ و روزهای پنجشنبه تاریخ های ۹ و ۹۷/۰۱/۱۶ و همچنین از تایم ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه ، جمعه و سه شنبه تاریخ های ۲۴ ، ۲۵ و۹۶/۱۲/۲۹و روزهای شنبه و جمعه تاریخ های ۴ ، ۱۰ و۹۷/۰۱/۱۷از پایتخت به آمل و به همراهلعكس ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
۲-۳) تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از تایم ۱۳:۰۰ روزهای جمعه ، شنبه ، یکشنبه  و دوشنبه تاریخ های ۳ ، ۴ ، ۱۲ ، ۱۳ و۹۷/۰۱/۱۷الی تایم ۰۲:۰۰ به همراهمداد روز بعد از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از تایم ۱۵:۰۰تا تایم ۰۲:۰۰ به همراهمداد روز بعد در تاریخ های مورد اشاره از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت يكطرفه خواهد بود.
 
۳- محور فيروز كوه
۳-۱) تردد انواع تريلرها از تایم ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۵ و۹۶/۱۲/۲۸ و همچنین ۹ و۹۷/۰۱/۱۶از پایتخت به قائم منطقه و به همراهلتصویر ممنوع می به همراهانجام گرفت.
۳-۲) تردد کلیه تریلرها از تایم ۰۶:۰۰ الی تایم ۲۴:۰۰ تاریخ۹۶/۱۲/۲۹الی۹۷/۰۱/۰۴و همچنین روزهای جمعه تاریخ های ۱۰ و۹۷/۰۱/۱۷از پایتخت به قائم منطقه و به همراهلتصویر ممنوع می به همراهانجام گرفت.
 
۴- آزاد راه كرج – قزوين
   تردد انواع تريلر و كاميون در راه شرق به غرب از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹و همچنین تاریخ های  ۹ و ۹۷/۰۱/۱۰ و در راه غرب به شرق نیز از تایم ۰۷:۰۰ الی تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۹۷/۰۱/۱۷ممنوع می به همراهانجام گرفت.
 
۵- محور قديم قزوين  رشت و به همراهلتصویر
   تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۵-۱)  از تایم ۱۰:۰۰الی تایم ۲۴:۰۰تاریخ های ۲۵ و ۹۶/۱۲/۲۸
۵-۲) از تایم ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۵-۳) از تایم ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۶- محور قديم ساوه –  همدان و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۶-۱) از تایم ۱۲:۰۰ ظهر تاریخ۹۶/۱۲/۲۸ الی تایم ۲۴:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۰۱
۶-۲) از تایم ۰۷:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۱۲الی تایم ۰۷:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۱۴
۶-۳) از تایم ۰۷:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۱۷الی تایم ۰۷:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۱۸
 
۷- محورهاي اردبيل – آستارا، اردبيل – سرچم و به همراهلتصویر
    تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۷-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ های۲۵ ، ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۷-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ ، ۹ ، ۱۰ و۹۷/۰۱/۱۲
 
۸- محورهاي مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حيدريه و به همراهلتصویر
  تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۸-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۲:۰۰تاریخ های۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۸-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰تاریخ های ۱ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۹- محور شيروان – بجنورد- چمن بيد – جنگل گلستان و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۹-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۹-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۴ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۱۰- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بيد و به همراهلتصویر
  تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۰-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۰-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۴ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۱۱- محور ديهوك – كرمان و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۱-۱)از تایم۰۷:۰۰  الي ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۱-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱۴ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۱۲- محور  يزد – طبس و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۲-۱) از تایم۰۷:۰۰الي تایم ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۵ ، ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۲-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۴ و۹۷/۰۱/۱۲
 
۱۳- محورهاي به همراهنه – سقز- دیواندره – سنندج و مريوان – سنندج و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۳-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۵ ، ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۳-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ ،۹ ، ۱۲ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۱۴- محورهاي اصلي هستان بومنطقه
   تردد انواع كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از تایم ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۱۲/۲۵ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ۹۷/۰۱/۱۴در محورهاي اصلي هستان بومنطقه ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
 
۱۵- محورهاي پلدختر – اسلام آبه همراهد و پلدختر – انديمشك و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۵-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۵-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱۲ و۹۷/۰۱/۱۷
 
۱۶- محورهاي ياسوج – اصفهان ، ياسوج – به همراهبه همراه ميدان، گچساران – به همراهشت و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۱۶-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و۹۶/۱۲/۲۹
۱۶-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۴ ، ۱۰ و۹۷/۰۱/۱۲
 
۱۷- محورهاي سلفچگان – قم ، جاده قديم كاشان – قم ، آزادراه كاشان – قم ، جاده قديم پایتخت – قمو به همراهلتصویر
  تردد انواع تريلر و كاميون از تایم ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ های  ۴ و۹۷/۰۱/۱۲در محورهاي فوق ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
 
۱۸- محورهاي بندرعبه همراهس – سيرجان و انار – منطقهبه همراهبك و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های۹۶/۱۲/۲۹و۹۷/۰۱/۱۴در محورهاي فوق ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
 
۱۹- محورهاي سيرجان – به همراهفت، جيرفت – بندرعبه همراهس و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ تاریخ۹۶/۱۲/۲۵و همچنین۱۲ و۹۷/۰۱/۱۴در محورهاي فوق ممنوع مي به همراهانجام گرفت.
 
۲۰ محور گچساران  بهبهان  رامهرمز و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۰-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۵ و۹۶/۱۲/۲۹
۲۰-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ و۹۷/۰۱/۱۴
 
۲۱- محور ايذه  منطقهكرد  و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۱-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي تایم ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۵ و۹۶/۱۲/۲۹
۲۱-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ و۹۷/۰۱/۱۴
۲۱-۳) تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور از تاريخ۹۶/۱۲/۲۸تا پایان تاريخ۹۷/۰۱/۱۷در محور فوق ممنوع بوده و مسير اهواز – انديمشك – خرم آبه همراهد- اليگودرز – اصفهان – منطقهكرد بعنوان مسير جايگزين تعیین مي گردد.
 
۲۲- محور جيرفت  بم  كرمان و به همراهلتصویر
   تردد انواع تريلر و كاميون از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰تاریخ ۹۷/۰۱/۱۲ در محور فوق ممنوع مي‌به همراهانجام گرفت.
 
۲۳- محور زابل – زاهدان و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۳-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الي ۲۲:۰۰ تاریخ های۲۸ و ۹۶/۱۲/۲۹
۲۳-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ تاریخ های۱۲ و ۹۷/۰۱/۱۴
 
۲۴ – محورهاي اصفهان – بروجن – لردگان – ايذه و لردگان – ياسوج و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در محورهای فوق ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۴-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و ۹۶/۱۲/۲۹
۲۴-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۴ ، ۱۰ و ۹۷/۰۱/۱۴
 
۲۵- محور نائين –خور – طبس و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۵-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و ۹۶/۱۲/۲۹
۲۵-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۴ ، ۱۰ و ۹۷/۰۱/۱۲
 
۲۶- محورهاي شيراز – نورآبه همراهد- گچساران ، شيراز – كازرون – بومنطقه و به همراهلتصویر
تردد انواع تريلر و كاميون در ساعات و تاریخ های ذیل در محورهای فوق ممنوع می به همراهانجام گرفت :
۲۶-۱) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ و ۹۶/۱۲/۲۹
۲۶-۲) از تایم ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ و ۹۷/۰۱/۱۷
 
پ) محدوديت های محمولات ترافيكي 
 ۱- حمل و نقل محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در پایاني راه هاي اصلي برون منطقهي از تایم ۰۷:۰۰صبح روز شنبه تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ تا تایم ۰۷:۰۰صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۰۱/۰۵ و همچنين از تایم ۰۷:۰۰ صبح روز پنجشنبهتاریخ ۹۷/۰۱/۰۹ تا تایم ۰۷:۰۰صبح روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۰۱/۱۵ ممنوعمي به همراهانجام گرفت.
۲- صدور مجوز عبور برای خودروهای ترافیکی از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ الی ۹۷/۰۱/۱۴ ممنوع می به همراهانجام گرفت.
تبصره : براي تاریخ های۶ ، ۷ و ۹۷/۰۱/۰۸ صرفاً براي محمولات ترافيكي داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده، مجوز عبور محموله صادر مي گردد.
 
ت)محدوديت های  خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي
ورود و تردد كليه خودروهاي ترانزيت مواد سوختي در داخل کشور از تایم ۰۷:۰۰صبح روز شنبه تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ الی تایم ۰۷۰۰صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۰۱/۰۶ و همچنين از تایم ۰۷:۰۰ صبح روز پنجشنبهتاریخ ۹۷/۰۱/۰۹ الی تایم ۰۷:۰۰صبح روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۰۱/۱۵ ممنوعمي به همراهانجام گرفت ضمن اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام طرح نوروز سال ۱۳۹۷ صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود.
تبصره : وسايل نقلیه موضوع این بند از ضوابط مندرج در رديف ۲ بند الف)محدودیت های کلی(درصفحه يك) مستثني مي به همراهشند.
 
ضمناً به‌هستحضارمي‌رساند‏‏، هموطنان عزيزمان مي‌توانند:
براي دريافت هشدارات تفصيلي به وب‌سايتir.141مراجعه فرمايند.
براي دريافت خلاصه آخرين وضعيت راه ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پيامك نمايند.
براي دريافت آخرين اخبه همراهر مركز مديريت راه هاي كشور،  به كانال تلگرامي t.me/Rah141مراجعه فرمايند.
براي دريافت پاسخ سؤالات يا تماس به همراه كارشناسان اين مركز، به همراه شماره ۱۴۱تماس برقرار نمايند.
پیشنهادها، ديدگاه ها و انتقادهای خود را از طریق ايميل info@141.ir ، سامانه پیامک ۲۰۰۰۱۴۱ يا نمابر ۰۲۱۸۸۹۲۶۶۶۷ به همراه ما در میان بگذارند.
 

نوشته سیاه جامگان – آخرین هشداریه مرکز مدیریت راه های کشور اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد