سیاه جامگان – امروز عده‌اي از مسئولين به اين نتيجه رسيده‌ايد كه روحانيت به همراهيد از مسئوليت‌هاي اجرايي نظام كنار بكش

اين روزها خطري را احساس مي‌كنم و در جلسه‌اي هم خدمت جمعي از اساتيد عرض كرده‌ام؛ امروز عده‌اي از افراد و مسئولين به همراه يک پلن دقيق و حساب انجام گرفته، دنبه همراهل حذف روحانيت از انقلاب هستند. آدم‌هايي كه سي چهل سال هست در انقلاب حضور دارند، صريحاً مي‌گويند آيا به اين نتيجه نرسيده‌ايد كه روحانيت به همراهيد از مسئوليت‌هاي اجرايي نظام كنار بكانجام گرفت و فقط به نظارت و هدايت و تبليغ بپردازد؟ به عنوان دلسوزي هستدلال هم مي‌کنند كه ما مي‌خواهيم اسلام محفوظ بماند، و عظمت روحانيت حفظ شود و نفوذ روحانيت در توده‌ي آقام از بين نرود.

در ملاقاتي که عده‌اي از آنها به همراه من داشتند به آنها گفتم معلوم مي‌شود شما امام و انقلاب را نشناخته و دنبال اين شهیدانيي هم كه در وصيتنامه‌شان توصيه انجامه‌اند پاي ولايت فقيه به همراهيستيد را نفهميده‌ايد!

واقعاً يك خطري هست كه خيلي حساب انجام گرفته از خارج و داخل روي آن كار مي‌كنند. آن تأکيدي كه رهبري معظم انقلاب فرمودند مراقب نفوذي‌ها به همراهشيد همين هست. 

يک نفوذ اين هست که

الآن كه فقيه در رأس حكومت هست شما خيلي از حرفها را گوش نمي‌كنيد، حال وقتي فقيه كنار به همراهانجام گرفت گوش مي‌كنيد؟

فردي رویدادي را از يک نهاد و ارگان بردارد براي يك مركز امنيتي خارج ببرد و پولي بگيرد، اين به صورت حتم يك جرم بزرگي هست و جرم كمي نيست! ولي نفوذ واقعي اين هست كه بيايند در ذهن من و شما در حوزه‌ي علميه‌ي قم بگويند اين مبنايي كه امام ۴۰ سال پيش به ميدان آورد، به نتيجه نرسيده هست. 

مرحوم امام آمد مسئله‌ي حكومت اسلامي و ولايت فقيه را مطرح كرد و گفت در دين اسلام، تشكيل حكومت اسلامي بر فقيه و عالم ديني در صورتي كه توانايي داشته به همراهانجام گرفت لازم هست، همانطور كه بر امام معصوم(عليه السلام) لازم هست. حال ما همه‌ي اينها را ببوسيم و كنار بگذاريم؟! صريحاً به من گفتند كه حضور روحانيت به همراهيد در حدّ نظارت و هدايت به همراهانجام گرفت. به صورت حتم الآن در واقع عمده کارها و مسئوليت‌ها دست ديگران هست و ما در رأس نظام، ولي فقيه را داريم و در قوه‌ي قضائيه هم بر اساس قانون لازم هست يك فقيه در رأس آن به همراهانجام گرفت. ولي عمده امور اجرايي در دست روحانيت نيست. 

اين يك چيز واضحي هست، ولي مي‌خواهند همين مقدار را هم كنار بخانومند تا روحانيت كاملاً از حيث قانون، مسلوب الاعتبه همراهر شود. دلیل حوزه ما اين فكر را دنبه همراهل نمي‌كند.

اين همه رهبري مي‌گويند انقلابي، كجا در اين حوزه جلسه‌اي تشكيل انجام گرفت تا براي طلبه‌ها اثبه همراهت كنيم كه تشكيل حكومت در زمان غيبت لازم هست و شبهات آن را پاسخ دهيم؟ ما اين شبهات را پاسخ نداده‌ايم. اساتيد در درس‌هاشان به همراهيد به طلبه‌ها اصل خطر را گوشزد و پاسخ به شبهات را دنبه همراهل كنند. 

اينكه من احساس خطر مي‌کنم اين هست که اين افراد در بعضي از روحانيوني كه براي انقلاب زحمات بسياري كشيده‌اند، آرام آرام نفوذ کنند تا اينها هم به اين نتيجه برسند كه به همراهلأخره ما براي حفظ دين و حفظ شئون روحانيت در مسائل اجرايي انقلاب دخالت نكنيم.

من در همان

واقعاً حضور و اهميت ولايت فقيه در اين بحران‌ها روشن مي‌شود. اين فرمايش آثار بسيار زيادي در داخل و خارج از کشور خواهد داشت. اين مسئله از نخستيّات فقه مهست كه اقامه دين بر پيامبر، بر وصي و نائب پيامبر، تا برسيم به فقها واجب هست.

ملاقات گفتم شما دو راه داريد يا به همراهيد بگوئيد اسلام حكومت ندارد، همان‌طور که يك عده مي‌گويند پيامبر تشكيل حكومت نداد، در حالي كه اين حرف غلط هست و پيامبر، مسلما تشکيل حکومت داد. حالا از اين هم که غمض عين كنيم، آيا اميرالمؤمنين(ع) تشكيل حكومت نداد؟ به همراهلأخره اميرالمؤمنين(ع) پنج سال و اندي حكومت كرد، اين را هم که كنار بگذاريم، مگر ما مدعي حكومت حضرت حجت(عج) نيستيم؟ ابداًً من نمي‌دانم آيا اين افراد به لوازم اين فكر توجه دارند يا نه؟ ما يا مي‌گوئيم اسلام حكومت دارد يا ندارد، اگر ندارد پس به آقام بيخود وعده ندهيم كه حكومت جهاني حضرت حجت(ع) تشكيل مي‌شود. در حالي كه بر طبق همه‌ي اديان و مذاهب اين حكومت تشکيل خواهد انجام گرفت منتها به همراه اختلافات جزئي.

اگر اسلام حكومت دارد و امام خميني(رضوان الله عليه) هم همين را برداشت كرده و ادله‌ي عقلي و نقلي ما هم به صورت محكم همين را مي‌گويد، مگر مي‌شود در رأس حكومت اسلامي، فقيه نبه همراهانجام گرفت؟ شما دنبه همراهل چه هستيد؟ حكومت ديني که فقهاء  به صورت اشخاص تکمیلاً محترم در بيت خود بنشينيد و نظارت بر امور کنند فايده‌اي ندارد. الآن كه فقيه در رأس حكومت هست شما خيلي از حرفها را گوش نمي‌كنيد، حال وقتي فقيه كنار به همراهانجام گرفت گوش مي‌كنيد؟ 

من منتظر فرصتي بودم كه خطر اين جريان را گوشزد کنم جرياني که مي‌کوانجام گرفت در قم به همراه اساتيد و فضلاء حوزه در بعضي از مراکز پژوهشي جلسه بگذارند و اين طرز فكر را به آنها القاء کنند. 

امروز حوزه به همراهيد راجع به اين جريان بيدار به همراهانجام گرفت و اکنون اين حیاتی‌ترين خطري هست كه انقلاب را تهديد مي‌كند. خطر منافقين، خطر بني‌صدر، خطر جريان انحرافي هر كدام خطري بزرگ براي انقلاب بود، اما اين فتنه و خطر از همه‌ي آنها حیاتیتر هست. عده‌اي از روشنفكران از نخست اين عقيده را داشتند كه روحانيت چكاره هست كه در مسائل حکومتي دخالت كند؟ يك عده هم ولايت علم را در مقابل ولايت فقه مطرح کنند و الآن هم رفته‌اند در خارج خانومدگي مي‌كنند. اما اکنون اينها كه فرخانومدان انقلابند تحت تأثير قرار گرفته و اين حرف را مي‌خانومند تا ولايت فقه را كنار بگذارند.

مسئله‌ي حیاتی ديگر؛ مسئله حجاب هست، که رهبري معظم انقلاب هم در اين نقل کردراني اخيرشان بيان فرمودند. 

واقعاً حضور و اهميت ولايت فقيه در اين بحران‌ها روشن مي‌شود. اين فرمايش آثار بسيار زيادي در داخل و خارج از

حجاب از ضروريات اسلام در بين شيعه و سني و از مسلمات قرآن هست.

کشور خواهد داشت. اين مسئله از نخستيّات فقه مهست كه اقامه دين بر پيامبر، بر وصي و نائب پيامبر، تا برسيم به فقها واجب هست. اينها فقط مسئول بيان دين نيستند که بگويند ما فقط به شما مي‌گوييم نماز و روزه و حج واجب هست، مي‌خواهيد آن را انجام دهيد يا ندهيد. خوردن شراب و ربه همراه و ميته حرام هست حال مي‌خواهيد انجام بدهيد يا ندهيد منِ حاکم ديني دخالت نمي‌کنم. اين نقل کرد غلط هست. 

خداوند متعال در آيه شريفه ۱۳ سوره شوري مي‌فرمايد: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ» ما دين و شريعت را تشريع كرديم و به نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و توي پيامبر وحي كرديم تا دين را اقامه كنيد. نمي‌گويند تبين دين يا ابلاغ دين بلکه مي‌فرمايد: «أن اقيموا الدين»، دين را به همراهيد اقامه كرد پایان واجبه همراهت به همراهيد اقامه شود، و از ترويج و اشاعه منکر به همراهيد جلوگيري شود. 

اگر امر به معروف و نهي از منكر اقامه نمي‌شود، حاكم به همراهيد آقام را دعوت كند، و بعد از ايشان مسئولين پائين‌تر، تا برسد به ما طلبه‌ها كه به همراهيد آقام را دعوت به معروف و نهي از منکر كنيم.

در به همراهب حج رواياتي داريم كه بر حاكم مسلمين لازم هست براي جلوگيري از تعطيلي حج عده‌اي از افراد مستطيع را به همراه پول خودشان و اگر مستطيع نيستند

تأسف ما اين هست که در اين چهل سال که از عمر انقلاب مي‌گذرد به همراهيد از حوزه ما تعداد مقاله و رساله عميق در مورد وظيفه حكومت در اجراي واجبه همراهت از جمله حجاب نوشته مي‌انجام گرفت. منتهي فقط يك جزوه‌ي كوچكي چاپ انجام گرفته كه من تعداد سال قبل آن را تحت عنوان حجاب و نظام اسلامي نوشته‌ام.

از پول بيت المال به حج بفرستد، چون حج به همراهيد هميشه خانومده به همراهانجام گرفت. ما از آن روايت هستفاده كرديم که اين حکم هم اختصاص به موسم حج هم ندارد، خانه خدا هيچ وقت نبه همراهيد خالي به همراهانجام گرفت! 

راجع به زكات اين روش و پيامبر خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بوده که افرادي را براي اخذ زكات مي‌فرستادند، اين‌طور نبود که بگويند زكات واجب هست هر كس آورد آورد و اگر نياورد هم نياورد. ابداًً ما جايي را در دين نداريم كه حاكم نسبت به اجراي آن موظف نبه همراهانجام گرفت. 

يكي از اين موارد هم مسئله‌ي حجاب هست. حجاب از ضروريات اسلام در بين شيعه و سني و از مسلمات قرآن هست. 

در آيه شريفه ۵۹ سوره احزاب «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ» مسئله‌ي چادر را مطرح مي‌كند. جلبه همراهب يعني چادر. 

بعد كه اين آيه شريفه نازل انجام گرفت روايت دارد همان طوري كه امروز خانوم‌هاي متديّن ما به همراه چادرهاي مشكي بيرون مي‌آيند خانومهاي مهاجر و انصار هم از منزل به همراه همين چادر مشکي بيرون مي‌آمدند. حجاب از مسلمات قرآن هست. 

من در کتاب «حجاب و نظام اسلامي» هم آورده‌ام قرآن که مي‌گويد «يدنين عليهنّ من جلابيبهن» به همراهيد توجّه نمود معناي کلمه «ادني» اگر به همراه «علي» متعدّي شود، يا به همراه «إلي» فرق مي‌كند. اگر بگويند «أدني إلي الجدار» يعني نزديك ديوار انجام، اما اگر بگويند «أدني علي الجدار» يعني بر ديوار آويزان كرد. عرب به پرده‌اي كه يكجا انداخته شود و آن را كامل بپوشاند مي‌گويد «أدني عليه». متأسفانه اين فرق بين «ادني عليه» و «ادني إليه» نزد برخي از بزرگان ما(رضوان الله عليه) که به مقام شهادت هم رسيده‌اند اشتبه همراهه انجام گرفته و «يدنين عليهنّ» را به همراه «اليهنّ» خلط نموده و گفته‌اند يعني اين پارچه‌ها را نزديك كنند. 

بنابراين از آيه هستفاده مي‌شود كه همه بدن و حتي سر و صورت و دست هم به همراهيد پوشيده شود، منتهي برخي فقهاء از روايات هستفاده انجامند که قرص صورت و دست‌ها تا مچ هستثنا مي‌شود. 

تأسف ما اين هست که در اين چهل سال که از عمر انقلاب مي‌گذرد به همراهيد از حوزه ما تعداد مقاله و رساله عميق در مورد وظيفه حكومت در اجراي واجبه همراهت از جمله حجاب نوشته مي‌انجام گرفت. منتهي فقط يك جزوه‌ي كوچكي چاپ انجام گرفته كه من تعداد سال قبل آن را تحت عنوان حجاب و نظام اسلامي نوشته‌ام. 

يك شب از ميوه فروشي داشتم ميوه مي‌خريدم، يك آقاي متديّن به من رسيد گفت من

اينكه بگويند ما وظيفه داريم فقط معروف يعني هنجارها را بگوييم و آقام را به آن دعوت کنيم و کاري به اجرا انجام گرفتن يا نانجام گرفتن آن در جامعه نداشته به همراهشيم، حرفي هست كه نه تنها دليل بر آن نداريم، بلكه ادله‌ي فراوان بر خلافش وجود دارد.

مي‌خواهم از شما تشكر كنم دختر من مدتي چادرش را كنار گذاشته بود به همراه خواندن اين جزوه مجدداً‌ چادري انجام گرفته هست. گفتم خدا را شكر. به همراهيد در طول اين مدت از حوزه‌ي علميه صد تا از اين رساله‌ها بيرون مي‌آمد در حالي که متأسفانه از آن طرف در برخي مجله‌هاي مربوط به حوزه از جانب افرادي كه فقاهت‌شان معلوم نيست، نظرات ديگري چاپ و نشر يافته كه مجال نيست حرفهايشان را بگويم.

اينكه بگويند ما وظيفه داريم فقط معروف يعني هنجارها را بگوييم و آقام را به آن دعوت کنيم و کاري به اجرا انجام گرفتن يا نانجام گرفتن آن در جامعه نداشته به همراهشيم، حرفي هست كه نه تنها دليل بر آن نداريم، بلكه ادله‌ي فراوان بر خلافش وجود دارد.

حوزه به همراهيد نخستاً نسبت به اين بحث حجاب كار علمي كند. رسانه‌هاي ما مثل صدا و سيما راجع به حجاب كار زيادي نكرده‌اند، بلكه پلن‌هاي صدا و سيما طوري هست كه عملاً بي حجابي را تبليغ مي‌كند. 

شما ببينيد در اين جشنواره فجر که در ايّام سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار مي‌شود، سيمرغ‌ها را به چه كساني مي‌دهند؟ به صورت حتم ما براي هنر ارزش بسياري قائل هستيم، اما آيا آن كسي كه به همراه يك وضع خانومنده‌ مي‌آيد و به‌عنوان يک به همراهزيگر، تهيه کننده در معرض افراد قرار مي‌گيرد عملاً بدحجابي را ترويج نمي‌کند؟ جشنواره فجري که به همراهيد نمايان‌گر ارزش‌هاي والاي انقلاب اسلامي به همراهانجام گرفت، به اين كسي كه دستور خدا را قبول ندارد نمي‌توانيم بگوئيم هنرمند موفق و از بيت المال مسلمين هم سيمرغ بلورين به او هديه دهيم. هزار دليل بر اين حرف مي‌شود اقامه كرد. 

اين افراد به‌عنوان هنرمند، الگوي خانوم‌ها و دختران ما قرار مي‌گيرند، دختران ما در تلويزيون مي‌بينند به اين آدم که حتّي آن يك مقداري هم كه روي سرشان مي‌انداخانومد براي جذابيت هست نه حجاب، سيمرغ بلورين جايزه مي‌دهند. آيا اين ترويج بي‌حجابي نيست؟ 

صدا و سيماي ما به همراهيد در كار خود تجديد نظر كند. حوزه به همراهيد در درجه‌ي نخست وظيفه‌اش را انجام بدهد تا آنها نگويند شما مسئوليت خودتان را انجام نداديد. بله درست هست ما هم قبول داريم که كم كاري كرده‌ايم، ولي به همراهيد در پلن‌هاي صدا و سيما هم تجديد نظر شود.

به‌هرحال اينها مبه همراهحثي هست كه إن شاء الله خداوند توفيق بدهد به همراه هدايت‌هاي رهبر بزرگوار انقلاب حل شود.

نوشته سیاه جامگان – امروز عده‌اي از مسئولين به اين نتيجه رسيده‌ايد كه روحانيت به همراهيد از مسئوليت‌هاي اجرايي نظام كنار بكش اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد