سیاه جامگان – امیرمهدی ژوله ممنوع التصویر انجام گرفت

امیرمهدی ژوله ممنوع التصویر انجام گرفت

 

به نقل سیاه جامگان#امیر ژوله گفت: ممنوع التصویر انجام گرفتم، خودم هم دلیلش را نمی دانم، آخرین هستندآپ کمدی من در خندوانه پخش نانجام گرفت، تهیه کننده سریال دیوار به دیوار گفتند شما ممنوع التصویرید؛ پست های اینستاگرام را مثال می خانومند که شاید دلیلش به همراهانجام گرفت و ..

 

نوشته سیاه جامگان – امیرمهدی ژوله ممنوع التصویر انجام گرفت اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد