سیاه جامگان – توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها/تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند

 

به نقل سیاه جامگان#برکناری یک وزیر آن هم به همراه توئیت از آخرین کارهای شگفت آقا موطلایی کاخ سفید در سالی بود که پشت سر گذاشتم. اما به همراه اطمینان می توان گفت این آخرین آنها نخواهد بود. مرور اقدامات و عملانجام دونالد ترامپ به عنوان مدیر جمهوری بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان نشان می دهد او به همراهرها به همراه تصمیمات آنی خود شگفتی زیادی از ناظران را برانگیخته هست. نکته اما اینجهست که آقام ایران تعدادان به همراه این وضعیت ناآشنا نیستند . دونالد ترامپ صرف نظر از محتوای تصمیماتی که می گیرد در فرم و شکل تصمیم گیری شبه همراههت های زیادی به محمود احمدی نژاد در دوران ریهست جمهوری اش دارد.

 

رفتارهای جدید ترامپ تنها در رابطه به همراه آرزونجام منفی او به همراه دشمنان سنتی خود نبود. بلکه متحدان قدیمی امریکا مانند اروپا نیز از این اقدامات دچار شوکه انجام گرفته و هر چه افزایش درصدد کنترل وضعیت جدید و منتظر شفافیت افزایش در مورد سیهست خارجی جدید ترامپ بودند.

 

اما جهان هر چه افزایش منتظر این شفافیت بود کاهش به نتیجه می رسید. ابهام و عدم قطعیت به مسئله لا ینحل و جدایی ناپذیر شخصیت ترامپ و آرزونجام ایالات متحده تبدیل انجام گرفته بود. خروج از توافق اقلیمی پاریس، چالش روی ناتو، خروج از یونسکو و چالشهای دیگر روی سازمانهای بین المللی و توافقاتی که امریکا آنها را امضا انجامه بود، تنها بخشی از این اقدامات بودند.

 

اما شاید حیاتیترین موضوعی که ترامپ و دوستان او از سویی و ایران از سوی دیگر به همراه آن درگیر بود، مسئله برجام بود. برجام موضوعی بود که ترامپ بدترین تعبیرها را روی آن داشت و هر روز به فکر ضربه به آن بود. اما چارچوب این توافق و حمایت اروپا و به همراهزیگران دیگر از آن به همراهعث عدم شکل گیری اجماع جهانی علیه آن انجام گرفت.

 

سیهست خارجی ترامپ

 

غیر منتظره های پرزیدنت مو طلایی/ تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند/ دلیل ترامپ نژادپرستی اش را پنهان نمی کند؟/ پاتک ترامپ به رسانه ها ؛ توئیت هایی که دنیا را به هم می ریزد/ آیا ترامپ می تواند رییس جمهور آمریکا به همراهقی بماند؟/توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها

 

 

حیاتیترین ویژگی های آرزونجام سیهست خارجی جدید آمریکا در دوره ترامپ را می توان به شکل زیر بیان انجام.

 

۱- توجه و ابتنای صرف به منافع آمریکا و نادیده گرفتن منافع دیگران حتی منافع متحدان خویش.

 

۲- تجاری انجامن سیهست خارجی آمریکا: ترامپ به دلیل روحیه تاجر مسلک خویش، روابط بین الملل را صرفاً به همراهزاری می بیند که فقط به همراهید در آن به همراه هر ابزاری و هر روشی کسب درآمد نمود و فقط به این درآمد برای آمریکا اندیشید و نه منافع  و مصالح جامعه بشری و دیگر کشورها و یا ملتها.

 

۳- افزایش مداخله‌گرایی به منظور تحصیل سود و درآمد افزایش برای ایالات متحده آمریکا به همراه هر ابزار و وسیله ممکن. ولو از طریق غیرقانونی و بی توجهی به نهادها و قواعد بین المللی. همچنین سوء هستفاده از شعارها و ارزشهای بشری مانند حقوق بشر.

 

۴-  مسئولیت ناپذیری بین المللی و کاهش هزینه ها: ترامپ در عین افزایش مداخلات خود برای تحصیل درآمد افزایش برای آمریکا، هزینه های مربوط به این مداخلات را هم نمی پذیرد. از طرفی دیگر کشورها  از جمله متحدان را مجبور به قبول هزینه های افزایش می نماید؛ مانند فشار به اعضای ناتو در این زمینه و از طرف دیگر خود را از قید و بندهای مسئولیت ساز سیستمهای بین المللی – که در خدمت منافع جامعه بشری هست- بنفع آمریکا ، رها می سازد. از جمله: خروج از پیمان بین المللی آب و هوایی پاریس، خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام(TTP)، خروج از یونسکو، بحث خروج از برجام، بحث خروج از پیمان تجاری آمریکاای شمالی(نفتا).

 

شخصیت ترامپ و مشکلات پیش رو

 

غیر منتظره های پرزیدنت مو طلایی/ تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند/ دلیل ترامپ نژادپرستی اش را پنهان نمی کند؟/ پاتک ترامپ به رسانه ها ؛ توئیت هایی که دنیا را به هم می ریزد/ آیا ترامپ می تواند رییس جمهور آمریکا به همراهقی بماند؟/توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها

 

 

این فقط شخصیت کاسب مسلک و پیش بینی ناپذیر ترامپ نبوده هست که نظم و نظام بین الملل کنونی را به چالش کشید بلکه برخی مرام و اعتقادات او به عنوان یک امریکایی سفید پوست نیز مزید بر  علت انجام گرفت. ترامپ بی تردید قسمتی از سبد رای خود را به علت پافشاری بر این اعتقادات و آرزونجامهای نژاد پرستانه و هستفاده از این مرام و مسلک در آرزونجامهای پوپولیستی بدست آورده هست.

 

غیر منتظره های پرزیدنت مو طلایی/ تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند/ دلیل ترامپ نژادپرستی اش را پنهان نمی کند؟/ پاتک ترامپ به رسانه ها ؛ توئیت هایی که دنیا را به هم می ریزد/ آیا ترامپ می تواند رییس جمهور آمریکا به همراهقی بماند؟/توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها

 

 

 این روند ترامپ را به همراه برخی مشکلات داخلی نیز مواجه انجام. تظاهرات حمایتی یا ضد حمایتی از این آرزونجام و جدال دو سویه و شکاف بین آقام امریکایی و حتی کشته انجام گرفتن تعداد نفر در این شرایط به همراهعث انجام گرفت که آرزونجام نژاد پرستی ترامپ به واقع زیر سوال رود. نگاه دوگانه او حتی در منطقههایی که سیاه پوستهای زیادی در آن خانومدگی می انجامند و کوتاهی در امداد به منطقه طوفان زده نیواورلئان این موضوع را جدی تر انجام.

 

کتاب آتش و خشم 

 

یکی از چالش های دیگری که ترامپ به همراه آن مواجه بود انتشار کتاب آتش و خشم و افشای برخی از اسرار خانومدگی خصوصی او بود. این مسئله حتی به همراهعث توئیت زیاد صریح او در مورد هستیو بنن هستراتژیست مورد اطمینان او بود که او تیغ برکناری های ترامپ او را نیز از تیم کاخ سفید جدا انجام.

اختلافات ترامپ به همراه به همراهنوی نخست کاخ سفید ملانیا ترامپ، افشای برخی مسائل در مورد دختر و دامادش، نوع برخورد او به همراه کارکنان کاخ سفید و همچنین چالش بیماری روانی ترامپ برخی از مواردی بود که در این کتاب روی آن بحث انجام گرفت. 

مایکل وولف در این کتاب بیان انجامه بود که ایوانکا افزایش از هر کس دیگری در خانواده ترامپ، واقعاً شبیه به دونالد بوده و درعین‌حال به همراه او نیز رابطه نیکوی دارد. این مسئله اما به همراهعث نانجام گرفته که او نیز پدرش را مسخره نکند. او به همراه پدرش به همراه سبکی و درعین‌حال طعنه و تمسخر رفتار می‌کند و درملأعام حداقل یک‌به همراهر در یک مصاحبه تلویزیونی مدل موهای پدرش را مسخره انجامه هست.

 

توئیت، توئیت و توئیت

 

 

غیر منتظره های پرزیدنت مو طلایی/ تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند/ دلیل ترامپ نژادپرستی اش را پنهان نمی کند؟/ پاتک ترامپ به رسانه ها ؛ توئیت هایی که دنیا را به هم می ریزد/ آیا ترامپ می تواند رییس جمهور آمریکا به همراهقی بماند؟/توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها

 

 

عادت توئیت انجامن ترامپ به حدی خارج از عرف قلمداد انجام گرفته هست که حتی گفته می شود این مسئله صدای ایوانکا را نیز در آورده هست. ترامپ به حدی به توئیت انجامن وابسته و معتاد انجام گرفته هست و از سویی به هیچ رسانه ای اعتماد ندارد و خود راغب هست حیاتیترین اخبه همراهر را مستقیما به گوش دیگران برساند که حتی رویداد برکناری تیلرسون را نیز به همراه توئیت اعلام انجام. 

هر تعداد شاید برخی از این عادت او به علت مشکلاتی هست که او در جامعه ای رسانه ای امریکا شکل داده و نه تنها فرد محبوبی در بین رسانه های امریکا نیست بلکه رسانه ها و روخانومامه های مختلف از هر فرصتی برای چالش و زیر سوال بردن او نیز هستفاده انجامه اند. از این رو ترامپ نه تنها از توئیتر برای رویدادرسانی و اعلام مواضع هستفاده می کند بلکه در توئیتهای زیادی نیز به توهین مستقیم به برخی رسانه ها و رویدادنگارها پرداخته هست.

 

او همچنین در زیادی از توئیتهای خود به جدال لفظی به کیم جونگ اون پرداخته و او را به همراه القاب مختلف نام برده هست. آقا موشکی، آقا چاق یا خیکی و از این دست نمونه های آن بوده هست. او در یکی از توئیت هایش نوشت: «دلیل کیم جونگ اون توهین ‌می‌کند و من را پیر می‌خواند، در حالی که من هرگز به او “کوتوله خیکی” نمی‌گویم. من خیلی تلاش می‌کنم به همراه او دوست شوم، شاید هم روزی این اتفاق بیفتد».اما در نهایت این اتفاق نیز افتاد. نقل کرد از دیدار ترامپ و کیم جونگ اون یکی دیگر از شگفتی های دوره حکومت ترامپ بود.

 

غیر منتظره های پرزیدنت مو طلایی/ تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند/ دلیل ترامپ نژادپرستی اش را پنهان نمی کند؟/ پاتک ترامپ به رسانه ها ؛ توئیت هایی که دنیا را به هم می ریزد/ آیا ترامپ می تواند رییس جمهور آمریکا به همراهقی بماند؟/توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها

 

حال به همراهید منتظر به همراهشیم و ببینم او به همراه تیم جدیدی که در دستگاه دیپلماسی خود در حال چینش هست می تواند به توافق به همراه رهبر کره شمالی برسد یا نه. اگر او به این حیاتی دست پیدا کند به نظر می رسد نه تنها زیادی از معادلات بین الملل تحت تاثیر قرار می گیرد بلکه انتقادات داخلی روی او نیز کاهش پیدا می کند و او می تواند به این مسئله افتخار کند.

نوشته سیاه جامگان – توافق به همراه «اون»؛ سورپرایز «دونالد» برای آمریکایی ها/تصمیم های احمدی نژادی ترامپ همه را شوکه می کند اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد