سیاه جامگان – خیانت پهلوی ها به تولیدات داخلی!

به نقل سیاه جامگان#تا صد سال پیش ما #ایرانیها آقامی بودیم که جنس خارجی را حرام می دانستیم! ما حتی در برابر قند و شکر و گوجه می ایستادیم!

نقل هست که #شاه_عبه همراهس #صفوی برای پس گرفتن تبریز از عثمانی به سلاح گرم (توپ و تفنگ) نیاز داشت، اما حاضر نانجام گرفت آنرا از اروپایی ها بخرد. سرانجام اروپایی ها مجبور انجام گرفتند برای دفع خطر بزرگتر (یعنی تضعیف عثمانی) ساخت توپ و تفنگ و به همراهروت را به ایرانیها یاد دهند و کارخانه های آنرا در ایران بساخانومد!

وقتی انگلیسی ها هدایایی از ظروف گرانبهای چینی برای فروش به اعیان و تجار ایران می آورند، #کریمخان #خانومد آنها را میشکند و دستور میدهد ظروف مسی #ایرانی بیاورند، به زمین میخانومد و نمیشکند! و میگوید: سلاح آقام ایران این هست! ما به همراه ساخته دست خودمان خرسندیم که فقیر و وابسته نشویم!

روند #واردات به ایران، به همراه قرارداد #ترکمانچای و از #روسیه آغاز انجام گرفت و روسها به انواع شگردها کالای خود را به به همراهزار ایران قالب انجامند. از فروختن قند و شکر حتی ارزانتر از قیمت تولید آن تا نابودی کارخانه های تولید قند داخلی و.. 

آقام ایران تا سالها به قند، شکر، سیب زمینی، گوجه فرنگی، توت فرنگی چون از روسیه و اروپا (بطورکلی بلاد کفر) وارد میانجام گرفتند، به همراه سوءظن و حتی دشمنی می نگریستند و در برابر خوردن آن (تا وقتی در ایران کشت انجام گرفت) مقاومت میانجامند. علمای شیعه پیشتاز مقابله به همراه واردات کالای خارجی ها به ایران بودند. آیت الله آقانجفی اصفهانی برای مقابله به همراه جنس خارجی، کارخانه نساجی به همراه نام «شرکت اسلامیه» تاسیس انجام. آیت الله میرزای شیرازی علاوه بر تحریم تنبه همراهکو، مصرف قند و کالاهای روسی را نیز حرام اعلام انجام تا مانع هستعمار روس و انگلیس شود.

اما از زمان ناصرالدین شاه #قاجار، طبقه تجاری جدیدی در ایران شکل میگیرد به نام #وارداتچیها ! طبقه ای که بعدا به همراه سیهستهای مختلف مثل سیهست تخته قاپوانجامن عشایر در دوره #رضاشاه و سیهست #ابداًحات_ارضی در دوره #محمدرضاشاه، چاقتر و چاقتر انجام گرفت. طبقه ای که افزایشین ستم را به #تولید و #کار و #اشتغال و #اقتصاد ایران زده و همچنان می تازد. 

رهبر انقلاب قبلا پیشتاز علمای شیعه، به همراه فتاوایی دربه همراهره حرمت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، و امسال به همراه نامگذاری سال ۱۳۹۷ بنام سال #حمایت_از_کالای_ایرانی، در برابر این سیل ویرانگر دویست ساله ایستاده اند.

تاریخ گواهی خواهد داد درست وقتی مدعیان #ملی_گرایی دل شان برای غرب غنج می زد، و درست وقتی مدعیان #وطن_پرستی بجای مغزهایشان، ساده لوحانه به #برند خارجی کیف و کفش خویش می نازیدند، جناب آقا از سلاله پیامبر اکرم(ص) آقاانه پای ایران ایستاد و برای اعتلای اقتصاد و پیشرفت این آب و خاک، خود را به آب و آتش زد. خانومده به همراهد اسلام

نوشته سیاه جامگان – خیانت پهلوی ها به تولیدات داخلی! اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد