سیاه جامگان – در کشور هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد/جوانهای عزیز ایران، کشور را بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی بود، خواهند ساخت

به نقل سیاه جامگان#حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی و صحن های اطراف حرم، به همراه اشاره به هستحکام و نشاط انقلاب در چهل سالگی و خنثی انجام گرفتن نقشه شوم امریکایی ها برای ناحیه، به تبیین دلیلیی، الزامات و راههای تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی پرداختند و به همراه تأکید بر «قابل حل بودن همه مشکلات به همراهنگاه به داخل» و نیز ضرورت توجه و بکارگیری هرچه افزایش جوانان در میدانهای مختلف از جمله عرصه های مدیریتی افزودند: نسل جوان و پرافتخار این سرزمین، پرچم هستقلال، عزت، عظمت و شرافت ایران را بلندتر از هر زمان دیگر به اهتزاز درخواهد آورد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای نقل کردان خود به همراه تبریک حلول سال نو و عید نوروز به ملت ایران و همچنین تسلیت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، ابراز امیدواری انجامند با همی سال نو به همراه شهادت آن حضرت، زمینه ساز برخورداری زیاد از پیش ملت ایران از هدایت الهی به همراهانجام گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای بخش نخست نقل کردان خود را به بررسی اجمالی کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی ایران در زمینه شعارها، ارزشها و اصول بنیادین و همچنین ارزیابی عملانجام و کارنامه اجرایی مسئولان، اختصاص دادند.

ایشان در زمینه حفظ ارزشها و مبه همراهنی و نیز پیگیری اهداف انقلاب گفتند: ملت ایران در این زمینه، امتحان نیکوی پس داده و توانسته هست، شعارهای اصلی انقلاب را به همان هستحکام و نشاط نخستیه تا به امروز حفظ کند.

رهبر انقلاب، «هستقلال و آزادی، آقام سالاری، اعتماد به نفس و خود به همراهوری ملی، عدالت، و تحقق احکام دین و شریعت» را اصول بنیادین انقلاب برشآقاند و افزودند: درخصوص «هستقلال» که درواقع واکنش ملت ایران به ۲۰۰ سال سلطه بیگانگان بوده هست، به همراهید گفت: کشور از هستقلال واقعی برخوردار هست و امروز هیچ کشوری به اندازه ایران مستقل نیست و تنها ملتی که آراء او تحت تأثیر هیچ قدرتی قرار نمی گیرد، ملت بزرگ ایران هست.

حضرت آیت الله خامنه ای دربه همراهره «آزادی» نیز به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب گفتند: برخی افراد بی انصاف به همراه سوءهستفاده از آزادی، می گویند در کشور آزادی نیست و بیگانگان هم در تبلیغات خود آن را به همراهزتاب می دهند در حالی‌که در کشور آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد.

ایشان خاطرنشان انجامند: امروز هیچ‌کس در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش به همراه حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیست اما آزادی در جمهوری اسلامی، همانند سایر نقاط دنیا، چارچوب دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین این موضوع تأکید انجامند: چارچوب آزادی در جمهوری اسلامی، «قانون اساسی و قوانین کشور» هست که همه این قوانین نیز الهام گرفته از شریعت هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای، «آقام سالاری» را یکی دیگر از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: در چهل سال گذشته، تقریبه همراهً در هر یک یا دو سال انتخابه همراهت برگزار انجام گرفته هست و آقام آزادانه و به همراه شور و شوق شرکت انجامه اند که ثمره آن هم روی کار آمدن دولت‌هایی به همراه گرایش های مختلف سیاسی در چهار دهه اخیر بوده هست.

ایشان، از «خود به همراهوری و اعتماد به نفس ملی» به عنوان یکی دیگر از شعارهای محقق انجام گرفته انقلاب نام بردند و به همراه اشاره به موضوع «عدالت» افزودند: تعداد هفته قبل درخصوص عدالت مطالبی را بیان انجامم که بدخواهان به‌گونه ای القاء انجامند که گویا جمهوری اسلامی در زمینه عدالت هیچ کاری نانجامه در حالی‌که در به همراهب عدالت کارهای زیاد نیکوی انجام گرفته اما سطح توقع نظام اسلامی درخصوص عدالت زیاد فراتر از وضع کنونی هست.

رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص دو آمار جهانی بیان انجامند و گفتند: براساس آمار مراکز بین المللی، ضریب جینی که نشان دهنده فاصله طبقاتی در جامعه هست، قبل از انقلاب، به همراهلای پنجاه بود در حالی‌که در سال ۹۴ به عدد ۳۸ رسیده هست. همچنین براساس آمار دیگری، قبل از انقلاب قشر فقیرِ مطلق درکشور، ۴۶ درصد بود در حالی‌که در سال ۹۳، این عدد به ۹.۵ درصد رسیده هست.

حضرت آیت الله خامنه ای دربه همراهره «اجرای دین و شریعت» نیز خاطرنشان انجامند: به برکت شورای نگهبه همراهن، این موضوع در چهل سال گذشته در قوانین محقق انجام گرفته هست و به همین دلیل، همه قدرتهای مستکبر به همراه شورای نگهبه همراهن مخالفند.

ایشان در خصوص کارنامه و عملانجام اجرایی مسئولان نیز گفتند: در چهل سال گذشته، عملانجام مسئولان در تأمین امنیت و ثبه همراهت، علم و فناوری، زیرساختها (همچون راههای ارتبه همراهطی، ساخت سدها، نیروگاهها و بنادر) صادرات غیرنفتی، سرانه ناخالص ملی و توسعه اجتماعی، زیاد نیکو بوده هست و آمارهای خرسند کننده ای وجود دارد اما دشمنان تلاش دارند در تبلیغات خود این واقعیات را کتمان کنند تا دلهای آقام نسبت به انقلاب و نظام، بدبین شود.

بخش بعدی نقل کردان رهبر انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت و چگونگی هستفاده بهتر از هستعدادها و ظرفیت‌های فراوان طبیعی و انسانی برای پیشرفت ایران بود.

«جوانان تحصیلانجامه و کوشا» نخستین ظرفیتی بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره انجامند.

ایشان به همراه اشاره به ۲۳ برابر انجام گرفتن جمعیت دانشجویی نسبت به قبل از انقلاب، و همچنین وجود جوانان فعال و نقش‌آفرین در حوزه‌های علمیه و سایر میادین علمی، صنعتی، فرهنگی و تربیتی، افزودند: متأسفانه از این جوانان به‌درستی هستفاده نانجام گرفته و نمی‌شود و به همین علت نیز اصرار دارم که جوانان در هر جای ممکن، خودشان به کار و تأسیس و ابتکار، اقدام کنند.

ایشان توصیه به فعالیت‌های «آتش‌به اختیار» را منحصر به فعالیت‌های فرهنگی ندانستند و گفتند: جوانان عزیز در همه زمینه‌های مورد نیاز برای پیشرفت کشور می‌توانند کار و نقش‌آفرینی کنند. به صورت حتم مسئولان به همراهید یک پلن‌ریزی جامع در خصوص جوانان انجام دهند.

رهبر انقلاب اسلامی، «موج جمعیتی» را امکان حیاتی دیگری برای ایران دانستند و به همراه انتقاد از مخالفان افزایش جمعیت کشور، گفتند: حتماً به همراهید سیهست تکثیر نسل دنبه همراهل و انجام شود.

ایشان مشکلات غربی‌ها را از اجرای سیهست «تحدید نسل» یادآور انجام گرفتند و افزودند: ثمره این سیهست در کشورهای اسلامی نیز محروم انجام گرفتن کشورها از جمعیت جوان هست، در حالی‌که نیروی انسانی واردانجامنی نیست و کشور به همراهید بتواند نیاز فردای خود را به جوانان فعال و کارآمد تأمین کند.

«مزیت‌های جغرافیایی» و «منابع طبیعی ارزشمند» از جمله وسعت سرزمینی، همجواری آب‌های آزاد، همسایگی به همراه ۱۵ کشور و قرار داشتن در نقطه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب از دیگر نقاط قوت کشور بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره انجامند.

ایشان گفتند: ایران عزیز از لحاظ مجموع منابع نفت و گاز در دنیا نخست هست، به صورت حتم اکنون این منابع بدون ارزش‌افزوده به خارج فروخته می‌شود اما این حجم از منابع امکان حیاتیی هست و دشمنان نیز به همین دلیل همواره به دنبه همراهل تسلط بر ایران هستند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک جمع‌بندی از امکانات و ظرفیت‌های کشور، تأکید انجامند: اگر این ظرفیت‌های فراوان به همراه ابتکار و حضور جوانان و مدیران فعال و کوشا در عرصه همراه شود، اقتصاد ایران جزو ۱۲ اقتصاد نخست پیشرفته دنیا خواهد انجام گرفت.

ایشان سپس به تبیین علل و موانع هستفاده نانجام گرفتن تکمیل ظرفیت‌ها پرداختند.

نخستین مانع مورد اشاره رهبر انقلاب، «به همراهور نداشتن یا اهمیت ندادن برخی مسئولان در دولت‌های مختلف به ظرفیت‌های کشور» بود.

ایشان به همراه اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده جوانان در صنایع و فناوری‌های نوین افزودند: روزی که صنعت هسته‌ای آغاز به کار انجام، حتی برخی از دانشمندان نسل قدیمی منکر توانایی جوانان دست‌اندرکار این صنعت بودند، اما روزی که صنعت هسته‌ای به اوج رسید، همان افراد اعتراف انجامند که جوانان ایرانی خوهستند و توانستند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای حیاتیترین چالش کشور را چالش ذهنی و ناآگاهی افکار عمومی و برخی مسئولان از ثروت انسانی و طبیعی ایران دانستند و گفتند: دشمن از همین بی‌هشداری هستفاده و اینگونه القا می‌کند که ایرانی، «نمی‌تواند» و ایران، منابع کافی در اختیار ندارد ولی من در مقابل اصرار دارم که «ما می‌توانیم» و ایران از امکانات فراوانی برخوردار هست.

ایشان تأکید انجامند: مسئولان به همراهید به قدرت و توانایی جوانان ایمان بیاورند و جوانان نیز به همراهید کار را به همراه ابتکار و بدون خستگی دنبه همراهل کنند و از برخی قدرنشناسی‌ها دلسرد نشوند.

رهبر انقلاب اسلامی مانع دیگر پیشرفت کشور را «کم‌کاری» و «تنبلی» برخی مسئولان برشآقاند و گفتند: اقتضای کشور، کار بی‌وقفه و پر توان هست، بنابراین مسئولان بر تلاش‌هایشان بیفزایند.

«اعتماد به نسخه بیگانه» مانع دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره انجامند و گفتند: آقام در مقابل بیگانگان منفعل نیستند اما برخی مسئولان به نسخه بیگانه اعتماد افزایشی دارند تا نسخه داخلی.

ایشان «عمل‌انجامن به سیهست‌های به همراهنک جهانی، سیهست تعدیل اقتصادی و برخی معاهدات بین‌المللی» و در مقابل «بی‌توجهی به درون‌زایی و اقتصاد مقاومتی» را مانعی دیگر برای پیشرفت کشور دانستند و گفتند: درون‌زایی یعنی تولید ثروت به‌واسطه فعالیت‌های درونی کشور نه چشم دوختن به دست بیگانه.

حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: در طول سالهای گذشته دولت‌های گوناگون به همراهرها درصدد گرفتن وام از به همراهنک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند اما بنده اجازه ندادم زیرا از بیگانه طلب‌انجامن و متعهد انجام گرفتن به آن، خطایی بزرگ هست؛ به صورت حتم درونزایی به معنای بستن درهای کشور نیست، بلکه اقتصاد به همراهید درون‌زا و برون‌گرا به همراهانجام گرفت.

ایشان «قیبله‌گرایی سیاسی و جناحی» را یک گرفتاری و از دیگر موانع پیشرفت خواندند و گفتند: کار نیکو را هر کسی انجام داد به همراهید آن را در مقام مدیریت و تصمیم‌گیری ترویج انجام و کنار گذاشتن یک کار نیکو، به علت انجام دادن آن از طرف جناح مقابل، خطهست.

«نبود مبه همراهرزه جدی به همراه فساد» مانع دیگر پیشرفت کشور بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره انجامند.

ایشان در عین حال افزودند: فساد در سطحی که امروز گفته و تبلیغ می‌شود، وجود ندارد و اکثر مدیران کشور افرادی مؤمن و پاکدست هستند اما کاهشین فساد نیز مضرّ و نیازمند مبه همراهرزه جدی هست و نبه همراهید پس از تأکید بر مبه همراهرزه به همراه فساد، مدتی سروصدا و سپس کار رها شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، از «متکی بودن کشور به نفت» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع پیشرفت یاد انجامند و به همراه تأکید بر اینکه به همراهید ایران را از «اقتصاد نفتی» خلاص کنیم، افزودند: به همراهید اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای از نفت مستقل کنیم که اختیار نفت در دست ما به همراهانجام گرفت، نه اختیار ما در دست نفت. نبه همراهید اجازه دهیم دشمنان به همراه سوءهستفاده از این حربه و به همراه اعمال تحریم و سیهست‌هایی همچون کاهش قیمت نفت، کار را دشوار کنند.

وجود برخی عیوب اساسی در سبک خانومدگی آقام از جمله «اسراف، مصرف‌گرایی، رفاه‌طلبی افراطی و اشرافی‌گری»، و همچنین «مصرف جنس خارجی» موانع بعدی مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامی در زمینه پیشرفت ملت ایران بود.

ایشان تأکید انجامند: همه به همراهید بر اقتصاد ملی و مصرف جنس داخلی تعصب داشته به همراهشند و اگر جوانان همان‌قدر که در فوتبه همراهل و طرفداری از آبی و قرمز یا برخی به همراهشگاههای خارجی تعصب دارند، بر اقتصاد داخلی و هستفاده از تولید ملی نیز متعصب به همراهشند، اقتصاد کشور ابداًح خواهد انجام گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از نقل کردانشان به تبیین اهمیت، الزامات و راههای تحقق شعار سال جدید یعنی «حمایت از کالای ایرانی» پرداختند.

ایشان در مقدمه این بحث به همراه ردّ دیدگاهی که معتقد هست تعیین شعار سال به علت عمل‌نانجامن مسئولان بی فایده هست، افزودند: مطرح انجامن شعارهای سالانه به همراه دو دنبالِ: «جهت دادن به سیهستهای اجرایی و عملانجامی مسئولان حکومتی» و «توجه دادن افکار عمومی به مسائل و نیازهای حیاتی کشور» صورت می گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان انجامند: به صورت حتم مسئولان نیز در حد توان، کار و تلاش انجام میدهند که به صورت حتم اگراین تلاشها افزایش شود، نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی، کالای ایرانی را از این جهت که «محصول نهایی پلن ریزی، سرمایه گذاری و کار و ابتکار قشرهای مختلف آقام و مسئولان هست»، به همراه عظمت و حیاتی خواندند و افزودند: فعالان اقتصادی و تولیدگران به همراه «سرمایه گذاری»، مسئولان به همراه «پلن ریزی»، جوانان به همراه «دانش و طراحی» و کارگران به همراه «کار و تلاش»، محصولی به جامعه ارائه انجام میدهند که آقام نیز علاوه بر نقش آفرینی در تولید، به همراهید به همراه تعصب و غیرت و خرید و مصرف کالای ایرانی از محصول نهایی این خانومجیره کار و تلاش حمایت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در زمینه چگونگی حمایت از کالای ایرانی نیز نکاتی کاربردی بیان انجامند. «پلن ریزی برای افزایش تولید»، «ارتقای کیفیت کالاها»، «انطبه همراهق به همراهنیازهای روز و سلایق آقام»، «ارزان پایان انجام گرفتن و رقابت پذیر انجامن کالاهای ایرانی به همراه اجناس خارجی» از جمله این نکات بود.

ایشان «به همراهزاریابی صادراتی» را از دیگر راههای حمایت از کالای ایرانی برشآقاند و به همراه اشاره به وظایف سنگین وزارت خارجه، مسئولان به همراهزرگانی و فعالان اقتصادی افزودند: اگر بتوانیم ۲۰ درصد نیاز به همراهزارهای ۱۵ همسایه ایران را به همراه کالای مرغوب ایرانی تأمین کنیم، در ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی گامهای حیاتیی برداشته ایم.

حضرت آیت الله خامنه ای پس از تبیین دلیلیی و راههای حمایت از کالای ایرانی به موضوع الزامات و زمینه های تحقق شعار سال پرداختند.

«اقدام دولت در مدیریت جدی واردات» (چه واردات دولتی و چه واردات بخش خصوصی) و «خودداری تکمیل از واردات اجناسی که در داخل تولید می شوند یا قابل تولید هستند» نخستین تأکید رهبر انقلاب در این بحث بود.

ایشان تأثیر مخرب واردات بر تولید را تکمیلاً اساسی خواندند و افزودند: جنس خارجی مثل سیل وارد می شود و آن وقت از بیکاری هم انتقاد می کنیم!

حضرت آیت الله خامنه ای «مبه همراهرزه جدی به همراه قاچاق» را دومین الزام جدی حمایت از کالای ایرانی دانستند و افزودند: آقام هم به همراهید متعصبه همراهنه از خرید و مصرف جنس قاچاق خودداری کنند تا قاچاق برای کسی به صرفه نبه همراهانجام گرفت.

ایشان به همراه توصیه مؤکد به سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید افزودند: این سرمایه گذاری ضمن اینکه سود هم به دنبه همراهل دارد، اگر به همراه نیت خالص و برای پیشرفت کشور انجام شود، عبه همراهدت نیز محسوب می شود.

جمع بندی ایشان از نقل کردان رهبر انقلاب اسلامی در بخش شعار سال این جمله بود: «ما مسئولان، فعالان اقتصادی، فروشندگان و مصرف کنندگان، همه و همه به همراه تعصب و غیرت به‌دنبه همراهل حمایت از کالای ایرانی به همراهشیم.»

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی نقل کردانشان به مسائل ناحیه و خبه همراهثت امریکایی‌ها اشاره انجامند و گفتند: در سالی که گذشت، جمهوری اسلامی توانست پرچم عزت و اقتدار ملت ایران را در ناحیه به اهتزاز درآورد و سهم حیاتیی در شکستن کمر تکفیری ها و برقراری امنیت، ایفا کند.

حضرت آیت الله خامنه ای به همراه تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به همراه این اقدام بزرگ خود، نقشه امریکایی‌ها را در ناحیه خنثی انجام، افزودند: اکنون، قدرتهای بین المللی که همواره در مسائل داخلی مناطق مختلف جهان دخالت انجام میدهند، به جمهوری اسلامی معترضند و می گویند دلیل ایران در مسائل ناحیه دخالت می کند؟ که در پاسخ می گوییم این موضوع به شما ربطی ندارد.

ایشان به همراه تأکید بر اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای ناحیه، به همراه خوهست دولتها و ملتها انجام انجام گرفته هست، خاطرنشان انجامند: ما نه زورگویی انجامیم و نه دخالت در امور داخلی کشورها. کمک خوهستند و ما کمک انجامیم و این کمک را هم به همراه انگیزه های منطقی و به همراه محاسبه همراهت زیاد عاقلانه، و نه از روی احساس، انجام دادیم.

رهبر انقلاب اسلامی به همراه اشاره به طراحی امریکایی‌ها برای ناحیه، گفتند: امریکایی‌ها به دنبه همراهل آن بودند که به همراه به‌وجود آوردن گروههای «شریر، ظالم و هتاک» همچون داعش، ملتهای ناحیه را مشغول جنگ داخلی، و ذهن آنها را از رژیم غاصب صهیونیستی دور کنند، ولی ما به توفیق الهی توانستیم این نقشه را خنثی کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای به همراه اشاره به ادعای امریکایی‌ها مبنی بر نقش آنها در سرکوب داعش، تأکید انجامند: این ادعا دروغ هست زیرا سیهست امریکا، حفظ داعش و امثال آن هست به صورت حتم به‌گونه ای که آنها در اختیار امریکایی‌ها به همراهشند.

ایشان به همراه تأکید بر اینکه امریکایی‌ها هیچ انگیزه ای برای از بین بردن داعش نداشتند، افزودند: علاوه بر این موضوع، امریکا قادر به تأمین امنیت در ناحیه نیست و نمونه به همراهرز آن حضور ۱۴ ساله در افغانستان هست که نه تنها هیچ امنیتی را برای آقام افغانستان به ارمغان نیاورده هست، بلکه شرایط امنیتی را بدترانجامه هست.

رهبر انقلاب اسلامی به همراه تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی، توانسته در ناحیه امنیت را برقرار کند، گفتند: بعد از این هم همین‌گونه خواهد بود و بدون شک، امریکا در مسائل ناحیه به اهداف خود نخواهد رسید و جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی پایان اهداف خود را در ناحیه محقق خواهد انجام.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان و در جمع بندی نقل کردانشان به پنج نکته حیاتی اشاره انجامند.

۱-    در کشور هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد و کلید حل مشکلات نیز در دست مسئولان و ملت ایران هست و نه در دست بیگانگان.

۲-    انقلاب اسلامی به همراه قدرت و نشاط و به همراه حفظ شعارها و اصول بنیادین به پیش می رود و چهل سالگی انقلاب دوران پختگی و نشاط آن هست و نه دوران پیری و عقب گرد.

۳-    جوانان، سرمایه ارزشمند و امید کشور هستند و در میدانهای حیاتیی همچون صنایع برتر، فرهنگ و هنر، نظامی گری و فرماندهی و مدیریت حضور دارند که در مدیریت‌ها به همراهید افزایش از این سرمایه ارزشمند هستفاده شود.

۴-    به همراه وجود امید واهی دشمن به روی‌گردانی نسل سوم و چهارم از انقلاب، گرایش و پایبندی این دو نسل، زیاد عمیق هست و اگر از نسل نخست افزایش نبه همراهانجام گرفت، کاهش نیست و 

۵-    دشمن، تلاش زیادی برای بزرگنمایی زیاد از حد مشکلات دارد اما همه این مشکلات به دست جوانان و به همراه توفیق الهی قابل حل هست و برای همین، دشمن به انجام گرفتت از به همراهلندگی نسل جوان، ناآسوده و عصبه همراهنی هست.

رهبر انقلاب اسلامی نقل کردان خود را به همراه این فراز به پایان رساندند: «جوانهای عزیز ایران، کشور را بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی بود، خواهند ساخت و پرچم هستقلال، عزت و عظمت و شرافت کشور را بلند تر از گذشته به اهتزاز درخواهد آورد.»

پیش از نقل کردان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مدیری تولیت آستان قدس رضوی، گزارشی از فعالیت‌های آستان قدس در زمینه خدمات به محرومان و اقشار ضعیف در تسهیل زیارت، گسترش و توسعه مفهوم خدمت به آستان امام رضا علیه‌السلام، حضور گروههای جهادی در مناطق محروم، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی وحمایت از هنر اسلامی و هنرمندان انقلابی بیان انجام.

نوشته سیاه جامگان – در کشور هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد/جوانهای عزیز ایران، کشور را بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی بود، خواهند ساخت اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد