سیاه جامگان – سیدحسن آقا خمینی:دوره امام آغاز نقطه عزت ملی و عزت اسلامی هست

 

به نقل سیاه جامگان#حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم تحویل سال نو در حرم مطهر امام به همراه اشاره به ایام ماه رجب و شب شهادت امام هادی(ع)، روایتی از این امام معصوم را نقل انجام و گفت: ایشان می فرمایند، «کسی که خود را پست می شمارد از شرّ او ایمن نبه همراهشید». به صورت حتم به ذهن ما می آید کسی که چنین هست حقیر هست و ضرری برای ما ندارد، اما بر اساس این روایت چنین نیست، زیرا انسان اگر کسی عزت نفس نداشته به همراهانجام گرفت آمادگی برای هر فراز و فرودی دارد؛ اما آنچه به همراهعث می شود انسان از مدار خود خارج نشود عزت نفس هست

 

وی افزود: علی(ع) می فرمایند، «بنده غیر خودت نبه همراهش؛ زیرا خدا تو را حرّ آزاده آفریده هست».  اگر انسان عبد کسی نبود و حر بود، ذلیل نمی شود و تن به خفت نمی دهد. اگر به انسان آزاده بگویید گناه موجب خفت هست، عزت نفس او را از انجام گناه به همراهزمی دارد.

 

سید حسن خمینی گفت: انسانی که عزیز هست به مال دیگران دست درازی نمی کند، دروغ نمی گوید، تهمت نمی خانومد و عقده گشایی نمی کند.

 

وی به همراه طرح این سوال که اگر بخواهیم عزت به همراهشیم چه به همراهید کنیم؟ گفت: عزت اصلی مربوط به خدهست و بنابراین، اگر می خواهید نزد آقام عزیز به همراهشید به همراهید رابطه تان به همراه خدا را به نیکوی تنظیم کنید؛ کسانی که اینگونه اند، به فرموده قرآن خداوند مهر آنها را در دل آقام قرار می دهد. 

 

یادگار امام، یکی از آثار عزت را انتقادپذیری دانست و گفت: انسانی که حقیر نیست انتقادپذیر هست؛ انتقادناپذیری معلول حقارت نفس ما هست و وقتی که ما خودمان را آنقدر کوچک می دانیم که فکر می کنیم اگر کسی به ما انتقاد کند هویت ما را زیر سوال برده، انتقادناپذیر می شویم.

 

وی ادامه داد: وقتی آدمی عزیز انجام گرفت دنیا و آخرت را زیبه همراه می بیند؛ عزت به انسان چشم روشن بین می دهد و به او هویت مستقلی در جهان می بخانجام گرفت که آن وقت می تواند به همراه دنیا یک ارتبه همراهط عاطفی برقرار کند. اما انسان وقتی حقیر انجام گرفت قدر خودش را نمی داند و اندازه خودش را کوچک می بیند.

 

یادگار امام سپس گفت: اگر بخواهیم یکی از بزرگترین صفات امام را بر شماریم این هست که به آقام، جامعه، کشور و ملت ما عزت بخشید. اگر بخواهیم بگوییم دوره امام آغاز چه نقطه ای در تاریخ ایران بود، آن نقطه عزت ملی و عزت اسلامی هست و ما این دستاورد را نبه همراهید دست کم نگیریم؛ زیرا یکی از دستاوردهای بزرگ برای جامعه اسلامی هست.

 

وی به همراه بیان اینکه «عید» به معنای عودت و به همراهزگشت هست، توصیه انجام: سعی کنیم نو شویم و عزت شخصی، خانوادگی و جمعی خود را دوبه همراهره به دست آوریم و در نوروز به عزت نفس خویش به همراهزگردیم و اگر ظرفیت هایی از حقارت را در خود می بینیم، آن را کور کنیم.

نوشته سیاه جامگان – سیدحسن آقا خمینی:دوره امام آغاز نقطه عزت ملی و عزت اسلامی هست اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد