سیاه جامگان – فحاشی انجام گرفتید طرفداران تیم عربستانی به شجاعی

فحاشی انجام گرفتید طرفداران تیم عربستانی به شجاعی

 

 در جریان دیدار تدارکاتی تیم های فوتبه همراهل ایران و تونس، مسعود شجاعی که بعد از مدت ها به ترکیب اصلی تیم کی روش رسیده بود، برخورد انجام گرفتیدی به همراه لژیونر تیم حریف داشت.

محمدامین بن عمر، به همراهزیکن تیم الاهلی عربستان که در برخورد به همراه شجاعی دچار مصدومیت انجام گرفت، بعد از پایان مسابقه در هستوری اینستاگرام خود تصویری از مصدومیتش قرار داد و اعلام انجام در هر حالتی خدا را شکر می کنم.

کارشناسان تونسی بعد از پایان به همراهزی، دربه همراهره این صحنه که در نیمه نخست رخ داد، نظر خودشان را ارائه انجامند. آنها معتقد بودند که کاپیتان تیم ملی فوتبه همراهل ایران به همراهید به خاطر این خطا از به همراهزی اخراج می انجام گرفت.

معلول، سرمربی تیم ملی تونس نیز بعد از پایان به همراهزی در پاسخ به سوال رویدادنگاران مبنی بر میزان مصدومیت بن عمر اعلام انجام که این آسیب دیدگی خیلی انجام گرفتید نیست.

به همراه این حال پخش تصویر های از برخورد شجاعی و به همراهزیکن تونسی الاهلی عربستان و همچنین مصدومیت او به همراهعث انجام گرفته تا هواداران این به همراهشگاه عربستانی به تیم ملی ایران و به ویژه مسعود شجاعی فحاشی کنند.

 

 

کامنت هایی از سوی طرفداران تیم عربستانی علیه تیم ملی و مسعود شجاعی ثبت انجام گرفته که اکثرا توهین آمیز هست و آنها به خاطر مصدومیت به همراهزیکن تیمشان در این به همراهزی ملی عصبه همراهنی هستند.

نوشته سیاه جامگان – فحاشی انجام گرفتید طرفداران تیم عربستانی به شجاعی اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد