سیاه جامگان – مسابقه پرطرفدار «کودک شو» در ایام نوروز

به نقل سیاه جامگان#رضا نصیری منطقهضایی تهیه کننده مسابقه «کودک شو» دربه همراهره ویژه پلن نوروزی این مسابقه پرطرفدار توضیح داد: در نوروز از حضور به همراهزیگران و چهره های مشهور بهره می بریم و مسابقه آن حالت رقابتی متداوم را ندارد. به صورت حتم همچنان رای گیری از آقام را خواهیم داشت و آنها از بین ۱۹ خانواده ای که در پلن حاضر خواهند انجام گرفت، بهترین خانواده را انتخاب خواهند انجام.

وی افزود: پخش ویژه پلن ما از ۲۶ اسفند ماه آغاز خواهد انجام گرفت و به همراه توجه به اینکه دو شب پلن نداریم تا ۱۷ فروردین روی آنتن خواهیم بود و در این قسمتها میزبه همراهن برخی مجریان، به همراهزیگران و ورزشکاران به همراه خانواده هایشان خواهیم بود.

آشنایی به همراه شخصیت چهره ها به عنوان پدر و مادر و در خانومدگی خانوماشویی

این تهیه کننده جذابیت «کودک شو» نوروزی را آشنایی آقام به همراه خانومدگی چهره ها عنوان و تاکید انجام: تاکنون اگر مصاحبه ای به همراه چهره ها انجام گرفته هم به همراه خود آنها بوده، اما در «کودک شو» مجالی ایجاد می شود تا مخاطبه همراهن به همراه فرخانومدان، خانومدگی خانوماشویی و شخصیت این چهره ها در قالب والدین هم آشنا بشوند. اینگونه هم ما قالب پلن خودمان را حفظ انجامه ایم و بر پایه شناخت والدین نسبت به فرخانومدشان و شناخت همسران نسبت به هم جلو رفته ایم و هم جذابیت پلن را افزایش داده ایم.

اجرای قطعات موسیقی توسط خوانندگان شناخته انجام گرفته در «کودک شو»

نصیری همچنین از نقش پررنگ موسیقی در پلن نوروز نام برد و گفت: یکی از آیتمهای پلن نوروزی حضور خوانندگان و اجرای قطعات موسیقی هست که در کنار بحث محتوایی و ساختاری، به افزایش انجام گرفتن کشش پلن منجر خواهد انجام گرفت و از سوی دیگر مطابق شعار نشاط و سرگرمی شبکه نسیم هست.

نوشته سیاه جامگان – مسابقه پرطرفدار «کودک شو» در ایام نوروز اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد