سیاه جامگان نیوز – به همراهقری: اتفاقی که دربه همراهره تصویر مسلمان افتاد، برای من هم رخ داده؛ او از برد تیم خوشحال بود/از هیچ به همراهزیکنی خواهش نمی‌کنیم که بماند

به نقل سیاه جامگان نیوز به گرازش از تسنیم، بعد از به همراهزی برگشت پرسپولیس و الجزیره تصویر های از محسن مسلمان در زمان به ثمر رسیدن گل دوم نماینده کشورمان در این مسابقه، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر انجام گرفت که نشان ‌می‌داد این به همراهزیکن به همراه چهره‌ای درهم روی نیمکت نشسته و در شادی گل شرکت نانجامه و از گلخانومی تیمش خوشحال نانجام گرفته هست. موردی که کریم به همراهقری مربی پرسپولیس موافق آن نیست و اعتقاد دارد در مورد یک فرد نبه همراهید روی یک تصویر قضاوت انجام چون برخی تصویر ها همه آنچه به همراهید را نشان نمی‌دهند.

به همراهقری در گفت‌وگو به همراه رویدادنگار ورزشی تسنیم در مورد مسئله مسلمان و خیلی از موارد دیگر پیرامون تیمش صحبت انجام.

* تسنیم: پرسپولیس یک برد شیرین مقابل الجزیره کسب انجام تا فصل را خیلی شیرین پایان کند…

خدا را شکر که این به همراهزی دشوار را بردیم و فصل را خیلی شیرین به اپایان رساندیم. زحمات زیادی را در طول فصل کشیدیم تا به این مرحله برسیم و خوشبختانه این برد به همراهعث انجام گرفت خستگی از تن‌مان خارج شود و حیاتیتر از آن شرمنده هواداران‌مان نانجام گرفتیم؛ تماشاگرانی که در طول فصل به بهترین شکل از تیم حمایت انجامند و پشت تیم بودند. جا دارد نخست از آنها تشکر کنم، واقعا دست‌شان درد نکند. این برد متعلق به هواداران بود و امیدوارم بتوانیم فصل فردا به همراه پلن‌ریزی نیکو به این روند نیکو‌مان ادامه دهیم.

* تسنیم: برخی هواداران پرسپولیس می‌گفتند تا مرز سکته پیش رفتند تا گل دوم را به ثمر برسانید، دلیل به همراهزی اینقدر دشوار انجام گرفت؟

به همراهزی‌های این مرحله متداوم دشوار هست. مخصوصا اینکه شما نیاز به برد داشته به همراهشید و در نیمه نخست نتوانید به گل برسید. هر چه از به همراهزی می‌گذشت تشویق‌های تماشاگران افزایش می‌انجام گرفت و هسترس به همراهزیکنان هم افزایش. وقتی هم هسترس زیاد شود ناخودآگاه اشتبه همراههات افزایش می‌شود. ما در هر دو نیمه تیم برتر میدان بودیم و حریف فقط دفاع می‌انجام. در این شرایط بهترین راه برای رسیدن به گل زدن شوت از راه دور بود که خوشبختانه احمد نوراللهی به نیکوی این کار را انجام داد. هر تعداد گل تساوی را دریافت انجامیم و خوشبختانه سوپرمن تیم‌مان کار را در دقایق آخر پایان انجام.

* تسنیم: شوت احمد نوراللهی به اصطلاح، کریم به همراهقری‌ای بود، اینطور نیست؟

نه، من فکر می‌کنم شوت عالی و به موقعی بود و به همراهید گفت همان احمد نوراللهی‌ای بود! من به همراه احمد زیاد صحبت می‌کنم دلیل که معتقدم او توانایی زیادی در شوت‌خانومی دارد. به او متداوم می‌گویم که پشت محوطه جریمه جاگیری کند و هر وقت صاحب موقعیت شوت‌خانومی می شود حتما ضربه بخانومد. به همراهزیکنی مثل احمد که توانایی شوت‌خانومی دارد می‌تواند توپ‌‌های مُرده پشت محوطه جریمه را به گل تبدیل کند کاری که در به همراهزی به همراه الجزیره به نحو احسن انجام داد.

* تسنیم: گل نوراللهی شما را یاد کدام یک از گل‌های اینچنینی‌تان انداخت؟

لطفا گل احمد را به همراه هیچ گلی مقایسه نکنید چون این گل خیلی زیبه همراه و منحصر به فرد بود. کلا دوست ندارم احمد به همراه من مقایسه شود. او به همراهزیکن توانایی هست و هنوز جا برای بهتر انجام گرفتن دارد.

* تسنیم: سرمربی الجزیره قبل از به همراهزی به همراه مطرح انجامن یکسری از صحبت‌ها جنگ روانی راه انداخت، این مسئله تاثیری در انگیزه به همراهزیکنان تیم‌تان داشت؟

مربیانی در این سطح در چنین به همراهزی‌هایی سعی انجام میدهند به همراه جنگ روانی به نوعی تمرکز حریف‌شان را برهم بخانومند اما به همراهزیکنان ما به همراههوش‌تر از این حرف‌ها بودند و همه هم‌وغم‌شان این بود که این به همراهزی را ببرند که این اتفاق هم رخ داد.

* تسنیم: بعد از به همراهزی پرسپولیس و الجزیره تصویر های از محسن مسلمان دیده انجام گرفت که نشان می‌دهد او تعدادان از پیروزی تیمش در این مسابقه خوشحال نانجام گرفته هست، نظر شما چیست؟

من خودم آنجا بودم و کسی از تیم را ناآسوده ندیدم. تصویر خیلی فرق می‌کند به همراه آنچه شما خانومده به همراه آن برخورد می‌کنید. تصویر، تصویر یک لحظه را نشان می‌دهد در حالی که شما وقتی در محل حاضر به همراهشید خیلی نیکو و بهتر می‌توانید تشخیص دهید که اطرافیان‌تان خوشحالند یا ناآسوده. کار برخی رسانه‌ها این هست که به حواشی بپرداخانومد و اینطور مسائل را بزرگ کنند که به صورت حتم این هم بخشی از کارتان هست و ایرادی به آن وارد نیست. در آن لحظه که شما در مورد آن صحبت می‌کنید من واقعا محسن را ناآسوده ندیدم و حتی بغل من هم آمد. شخصا مخالف این موضوع هستم و اعتقادم این هست مسلمان مثل همه به همراهزیکنان خوشحال بود.

* تسنیم: اما تصویر منتشر انجام گرفته چیز دیگری را نشان می‌دهد.

گفتم که از یک تصویر نمی‌شود آدم‌ها را قضاوت انجام. متاسفانه این اتفاق در مورد خود من هم یک به همراهر رخ داد. در مراسم تنفیذ مدیر جمهور شرکت داشتم و بعد از مراسم دیدم تصویری از من منتشر انجام گرفته که به دوربین خیره انجام گرفته‌ام، در حالی که در مراسم ابداً دوربینی ندیدم و ناخودآگاه به جلو خیره انجام گرفته بودم. شاید خیلی روی این تصویر قضاوت‌های متفاوتی انجامند و اعتقاد داشتند من از موضوعی ناآسودهم در حالی که ابداً این طور نبود. برای همین می‌گویم روی تصویر نبه همراهید فردی را قضاوت انجام و شاید آن تصویر طوری زوم و طراحی انجام گرفته به همراهانجام گرفت که ذهن بیننده را متوجه مسئله‌ای کند. اسم این تصویر ها را به همراهید شکار عکاسان گذاشت اما نبه همراهید در مورد آن قضاوت انجام.

* تسنیم: قرار بود رابطه شکرآب انجام گرفته بین مسلمان و برانکو را بهتر کنید اما این اتفاق رخ نداد؟

من کاری به این مسائل ندارم. سرمربی تیم تصمیم گیرنده نهایی در مورد همه موارد هست. اجازه دهید به هر تصمیمی که از سوی برانکو گرفته انجام گرفته یا می‌شود احترام بگذاریم و تابع آن به همراهشیم. از شما رسانه‌ها هم می‌خواهم این قدر به این موضوع نپردازید. سرمربی تیم در مصاحبه‌هایش به همراهرها در رابطه به همراه موضوع مسلمان صحبت انجامه و من نمی‌دانم شما رسانه‌ها دلیل دست‌بردار قضیه نیستید. به صورت حتم طبیعی هست که دوست داشته به همراهشید به حواشی بپردازید.

* تسنیم: به هر حال در پایان فصل هستیم و خیلی از هواداران پرسپولیس دوست دارند بدانند در نهایت مسلمان در تیم محبوب‌شان خواهد ماند یا نه؟

ماندن یا رفتن مسلمان به من و شما ارتبه همراهطی ندارد. او خودش در این مورد تصمیم‌گیرنده هست.

* تسنیم: اینکه می‌گویند مسلمان خودش دوست دارد بماند اما برانکو تمایلی به حفظ او ندارد درست هست؟

اگر واقعا محسن دوست داشته به همراهانجام گرفت در پرسپولیس بماند، می‌ماند. برانکو کاری به او ندارد. متاسفانه شما رسانه‌ها خیلی به این مسئله دامن زده‌ و موضوع را بزرگ انجامه‌اید.

* تسنیم: شما به عنوان تنها عضو ایرانی کادرفنی پرسپولیس صحبتی به همراه به همراهزیکنان آزادی تیم‌تان برای تمدید قرارداد نداشته‌اید؟

من چه کاره‌ام که از به همراهزیکن بخواهم بماند یا برود؟! من مسئول تمدید قرارداد به همراهزیکنان نیستم. هر کس دوست داشته به همراهانجام گرفت بماند به همراه افتخار می‌ماند و کجا برود بهتر از پرسپولیس. هر کس هم دوست ندارد، برود. آنهایی که قرارداد ندارند خودشان تصمیم می‌گیرند بمانند یا بروند. همه جای دنیا عرف هست و نمی‌شود از کسی خرده گرفت. الان هم اینطور نیست که ما زورکی از به همراهزیکنی خواهش کنیم بماند؛ ابداً از این رویدادها نیست. این پرسپولیس چه فلان به همراهزیکن به همراهانجام گرفت یا نبه همراهانجام گرفت به راه خودش ادامه داده و خواهد داد. تعداد سال هست این اتفاق می‌افتد و هر به همراهزیکنی برود جایگزین برای او داریم.

* تسنیم: پرسپولیس راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا انجام گرفته و مطمئنا در این مرحله به همراه حریفان قدرتمندتری نسبت به حریفانی که از پیش‌رو برداشتید مواجه خواهید انجام گرفت، در چنین شرایطی فکر می‌کنید می توانید به همراه این تیم موفق به همراهشید؟

فعلا اجازه دهید ما از این لحظات نیکو‌مان لذت ببریم و انشالله پنجره نقل و انتقالات به همراهز خواهد انجام گرفت و ما تیم‌مان را تقویت خواهیم انجام. به همراه تیم‌های قدر غرب آسیا مسابقه داده‌ و هم به همراهخته‌ایم و هم برده‌ایم. در زمان خودش بهتر می‌شود در این مورد صحبت انجام.

* تسنیم: همه دستیاران برانکو و همچنین خودش قرارداد خود را به همراه پرسپولیس تمدید انجامند، این اتفاق در مورد شما چه زمانی رخ خواهد داد؟

جناب آقا برانکو لطف داشتند و از به همراهشگاه خوهسته‌اند که قرارداد من هم تمدید شود. این مسئله خیلی حیاتی نیست. مربیان دیگر چون قرار بود به کشورشان بروند به همراهید تمدید می‌انجامند که این اتفاق رخ داد. به همراهشگاه کارهای حیاتیتر از تمدید قرارداد من دارد و سر فرصت من هم قراردادم را اگر بخواهند تمدید می‌کنم اگر نه هم که به عنوان یک طرفدار کنار تیم از پیروزی‌ها لذت می‌بریم و از شکست‌ها ناآسوده می‌شویم. مشکل خاصی وجود ندارد.

* تسنیم: بحثی که الان مطرح هست راجع به زود اعلام انجام گرفتن لیست تیم ملی هست، وقتی لیست نهایی تیم ملی شب قبل از به همراهزی به همراه الجزیره اعلام انجام گرفت تاثیری در روحیه به همراهزیکنان شما گذاشت؟

نه، چه تاثیری به همراهید داشته به همراهانجام گرفت؟ آنهایی که در لیست قرار گرفتند حتما حق‌شان بوده و نفراتی هم که نیستند کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و به همراهید به همراه این قضیه کنار بیایند. اینکه فرصت برای اعلام لیست نبود یا بود بحث دیگری هست که من نمی‌خواهم به آن بپردازم.

* تسنیم: مربی مثل قلعه‌نویی اعتقاد دارد لیست می‌توانست ارسال و بعد از به همراهزی هستقلال و ذوب آهن رسانه‌ای شود.

من کاری به نظر دیگران ندارم. آنچه مشخص هست مربیان تیم ملی نفرات خود را از مدتی قبل انتخاب انجامه بودند و منتظر نبودند از این دو به همراهزی آخر به همراهزیکنی انتخاب کنند. فکر هم نکنم به همراهزیکنی بعد از اعلام لیست روحیه‌اش تضعیف انجام گرفته به همراهانجام گرفت.

* تسنیم: به همراهزیکنی از پرسپولیس بود که حقش به همراهانجام گرفت در لیست نهایی تیم ملی قرار بگیرد؟

بهتر هست به تصمیمی که سرمربی تیم ملی در این مورد اتخاذ انجامه احترام بگذاریم. به نظر من هر به همراهزیکنی که از تیم ما مسافر جام‌جهانی به همراهانجام گرفت به همراهید تلاش کند بهترین عملانجام را از خود بر جای بگذارد، همچنین به همراهزیکنان دیگر تیم ملی. اینکه جای این به همراهزیکن خالی هست یا به همراهزیکن دیگر حقش نیست در تیم ملی به همراهانجام گرفت برای امروز نیست و متداوم ما از این دهستان‌ها داشته‌ایم و در فردا هم تکرار خواهد انجام گرفت. هیچ‌کس به اندازه سرمربی از وضعیت به همراهزیکنانش آگاهی ندارد و نمی‌تواند انتخاب بهتری داشته به همراهانجام گرفت.

* تسنیم: در مورد جدایی صادق محرمی و لژیونر انجام گرفتنش حرفی دارید؟

صادق به همراه همه ما خداحافظی انجام و قرار هست به کرواسی برود. او یک فصل خیلی نیکو را در پرسپولیس سپری انجام و حقش بود ترانسفر شود. او انتخاب نیکوی داشته و امیدوارم بتواند لژیونر موفقی برای فوتبه همراهل ایران به همراهانجام گرفت.

انتهای پیام/

نوشته سیاه جامگان نیوز – به همراهقری: اتفاقی که دربه همراهره تصویر مسلمان افتاد، برای من هم رخ داده؛ او از برد تیم خوشحال بود/از هیچ به همراهزیکنی خواهش نمی‌کنیم که بماند اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد