سیاه جامگان نیوز – معمای قاچاق لاکچری(۷) / پشت‎پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از هشدارات غلط تا پنهان کاری به همراه مهر محرمانه

به نقل سیاه جامگان نیوز به گرازش از تسنیم، سالهای ۹۵ و ۹۶ به همراه تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه رویدادگزاری تسنیم برای نخستین به همراهر جزییات نخستیه ۶۴۸۱ ثبت سفارش جعلی را منتشر انجام، مشخص انجام گرفت ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ شده و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص انجام گرفته‌اند. در حال حاضر به همراه گذشت تعداد ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام انجامه‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

افزایش بخوانید:

جزییات نخستیه بزرگترین پرونده قاچاق خودرو/ قاچاق ۶۴۸۱ خودرو به همراه ثبت سفارشهای غیرقانونی

در واقع بعد آنکه رویداد اصلی در رسانه ها منتشر انجام گرفت، مدیر کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای به همراه ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته انجام گرفته، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران ندهست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبه همراهت و سازمان به همراهزرسی کل کشور به موضوع ورود انجامند تا جایی که اعلام انجام گرفت پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته هست. در نهایت مدیر سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید انجام اما در خصوص تعداد خودروهایی که به همراه ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص انجام گرفته اند، پاسخ مشخصی ارائه نانجام.

افزایش بخوانید:

دولت رویداد تسنیم را تأیید انجام/ پرونده قاچاق ۶۴۰۰ خودرو امنیتی انجام گرفت

در همین برهه بر اساس اسناد و هشدارات موجود نزد رویدادگزاری تسنیم، به صورت حتمی اعلام انجام گرفت که بزیاد از ۱۹۰۰ خودرو از گمرکات مختلف به همراه ثبت سفارشهای نامعتبر به همراه طی تشریفات گمرکی از گمرکات ۱۳ گانه ترخیص انجام گرفته اند. دو هفته بعد نیز مدیر کل گمرک ایران، ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به همراه ثبت سفارشهای جعلی را تایید انجام.

افزایش بخوانید:

ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به همراه ثبت سفارشهای غیرقانونی/۴۵۰۰ خودروی قاچاق در گمرکات توقیف انجام گرفت

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که مدیر سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبه همراهر برای واردات غیرقانونی زیاد از ۶۰۰۰ خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب مدیر انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را زیاد از ۱۵ هزار مورد اعلام انجامه هست. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حرهست وزارت صنعت از کلیه افرادی که هشداراتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبه همراهرزه به همراه تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند به همراه این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان به همراهقی مانده هست.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک به همراهزه ۹ روزه(۱۳ دی ماه سال ۹۵ تا ۲۱ دی ماه همان سال) زیاد از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اعتبه همراهر(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده هست که جزییات تکمیل آن در اختیار رویدادگزاری تسنیم قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال ۹۵ ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده هست. گفتنی هست، نیمی از به همراهزار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتههست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در این مکان مطرح می‌شود این هست که آیا به همراه هشدار رسانی دقیق و خارج انجامن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله به همراه فساد فراهم می‌شود یا به همراه تزریق هشدارات قطره چکانی و احیانا انتشار رویداد به همراه برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط به همراه حوزه قاچاق کالا؟

به همراه توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت ۳۳ هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبه همراهر) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری انجامن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها به همراه این ثبت سفارشها داده نشود.

در این مکان تعداد سوال ایجاد می‌شود، نخست آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبه همراهر قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر به همراه موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال تعدادی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا انجامه هست مدعی انجام گرفته بود ده‌ها هزار خودرو به همراه ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص انجام گرفته هست. آیا چنین اخبه همراهری که مشخصا از سر بی هشداری رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت به همراه پذیرش اشتبه همراهه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و به همراه هستفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن هست که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی به همراه ۱۹۰۰ ثبت از ۶۴۸۱ ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات انجامه اند، بهتر هست وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند.

انتهای پیام/

نوشته سیاه جامگان نیوز – معمای قاچاق لاکچری(۷) / پشت‎پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از هشدارات غلط تا پنهان کاری به همراه مهر محرمانه اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد