سیاه جامگان نیوز – وزارت ورزش چقدر به همراهید برای پاداش مدال‌آوران به همراهزی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ هزینه کند؟

به نقل سیاه جامگان نیوز به گرازش از تسنیم، محمدرضا داورخانومی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان روز گذشته (یکشنبه) اعلام انجام که برای مدال‌آوران به همراهزی‌های آسیایی ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۶۰ ، ۸۰ و ۴۰ سکه بهار آزادی برای طلایی‌ها، نقره‌ای ها و برنزی‌ها در رشته‌های انفرادی به عنوان پاداش داده خواهد انجام گرفت. ضمن اینکه برای رشته‌های تیمی این میزان در هر بخش نصف می‌شود یعنی اگر تیم والیبه همراهل، هندبه همراهل یا بسکتبه همراهل قهرمان شود، مطابق مصوبه، ۸۰ سکه بهار آزادی به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

* افزایش تعداد سکه‌ها برای مدال‌آوران

در حالی برای این دوره از به همراهزی‌ها به ترتیب ۱۶۰، ۸۰ و ۴۰ سکه در نظر گرفته انجام گرفته که این اعداد نسبت به دوره قبلی به همراه پیشرفتی هر تعداد کم مواجه بوده‌اند. در دوره قبلی که مربوط به به همراهزی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون می‌شود، به ترتیب ۱۵۰، ۷۰ و ۴۰ سکه برای نفرات نخست تا سوم در نظر گرفته انجام گرفته بود.

* تساوی در پاداش‌ها آسیایی‌ها و پاراآسیایی‌ها؟

داورخانومی در گفت‌وگوی روز گذشته به همراه پایگاه رویدادی وزارت ورزش به مصوبه ستاد عالی به همراهزی‌های آسیایی درخصوص پاداش مدال‌‌آوران به همراهزی‌های آسیایی اشاره انجام، اما هیچ اشاره‌ای به به همراهزی‌های پاراآسیایی نانجام. اگر قرار به همراهانجام گرفت طبق سال‌های گذشته تصمیم گیری شود، بنابراین این به همراهر هم شاهد تساوی در پاداش ورزشکاران پاراآسیایی و آسیایی خواهیم بود.

در طول سال‌های گذشته ورزشکاران معلول تعدادین به همراهر به عدم تساوی در پاداش‌ها، انتقاداتی را مطرح انجامند که در نهایت تصمیم به ایجاد تساوی در این خصوص انجام گرفت.

* نگاهی به مدال‌آوری در دوره‌ قبلی

دوره قبلی به همراهزی‌های آسیایی در سال ۲۰۱۴ و به میزبه همراهنی اینچئون کره جنوبی برگزار انجام گرفت. در آن به همراهزی‌ها کاروان ایران موفق به کسب ۲۱ طلا، ۱۸ نقره و ۱۸ برنز (مجموع ۵۷ مدال) انجام گرفت. در به همراهزی‌های پاراآسیایی هم کاروان کشورمان ۳۷ طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز (مجموع ۱۲۰ مدال) کسب انجام.

* توزیع ۱۹۰۵۰ سکه بین مدال‌آوران اینچئون

اگر برای به همراهزی‌های اینچئون هم قانون «نصف پاداش مدال برای رشته‌های تیم» اعمال انجام گرفته به همراهانجام گرفت، می‌تواند به همراه یک حساب سرانگشتی تعداد سکه‌های توزیع انجام گرفته را محاسبه انجام.

در اینچئون تیم والیبه همراهل مدال طلا، تیم‌های کبدی آقاان، کبدی به همراهنوان، بسکتبه همراهل، تیراندازی، شمشیربه همراهزی و قایقرانی مدال نقره و روئینگ، تیراندازی و قایقرانی مدال برنز گرفتند. براساس قانونی که پیشتر نیز عنوان انجام گرفت، در مجموع به اندازه ۲۶، ۳۳٫۵ نقره و ۱۸٫۵ برنز، سکه توزیع انجام گرفت که عدد ۶۹۸۵ را نشان می‌دهد. در واقع بین طلایی‌ها ۳۹۰۰ سکه، نقره‌ای‌ها ۲۳۴۵ سکه و برنزی‌ها ۷۴۰ سکه توزیع انجام گرفت.

در پاراآسیایی ۲۰۱۴ هم تیم‌های فوتبه همراهل ۵ نفره، فوتبه همراهل ۷ نفره، والیبه همراهل نشسته آقاان، گلبه همراهل آقاان، شنای ۴ در ۴۰۰ متر، تیراندازی میکس کامپوند و تیراندازی میکس ریکرو قهرمان انجام گرفتند. ضمن اینکه تیم‌های گلبه همراهل به همراهنوان و والیبه همراهل نشسته به همراهنوان مدال نقره گرفتند و تیم‌های بسکتبه همراهل به همراه ویلچر آقاان و همچنین به همراهنوان بر سکوی سوم قرار گرفتند.

برای مدال‌آوران پاراآسیایی هم در مجموع به اندازه ۵۱٫۵ طلا، ۴۶ نقره و ۲۸ برنز سکه توزیع انجام گرفت که عدد ۱۲۰۶۵ را نشان می‌دهد. در واقع ۷۷۲۵ سکه بین طلایی‌ها، ۳۲۲۰ سکه بین نقره‌ای ها و ۱۱۲۰ سکه بین برنزی‌ها توزیع انجام گرفت.

به همراه جمع انجامن اعداد نهایی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که ۱۹۰۵۰ سکه بین مدال‌آوران آسیایی و پاراآسیایی اینچئون توزیع انجام گرفته هست.

* هزینه ۱۸ میلیاردی برای پاداش مدال‌‌آوران اینچئون

هر سکه بهار آزادی در پاییز ۹۳ یعنی در زمان برگزاری به همراهزی‌های آسیایی و پاراآسیایی تقریبه همراهً ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌انجام گرفت. اگر این رقم را در تعداد سکه‌های توزیع انجام گرفته میان مدال‌آوران اینچئون ضرب کنیم، رقم ۱۸٫۰۳۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان را نشان خواهد داد که تقریبه همراهً مجموع رقمی هست که برای پاداش‌ها هزینه انجام گرفت.

* پاداش ۴۰ میلیاردی در انتظار مدال‌آوران جاکارتا

به همراه دیدن رقم ۱۸ میلیاردی برای پاداش به همراهزی‌های اینچئون، مدال‌های کسب انجام گرفته در آن زمان و قیمت کنونی سکه بهار آزادی که تقریبه همراه ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان هست، می‌توان به طور تقریبی پاداش‌ در نظر گرفته انجام گرفته برای مدال‌آوران به همراهزی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ را نیز محاسبه انجام.

همانطور که پیشتر عنوان انجام گرفت، رای این دوره از به همراهزی‌ها به ترتیب ۱۶۰، ۸۰ و ۴۰ سکه در نظر گرفته انجام گرفته هست. اگر کاروان‌های کشورمان به اندازه دوره قبلی و نه افزایش از آن مدال بگیرند، به همراهید حدس زد که زیاد از ۴۰ میلیارد تومان ( به طور دقیق ۴۰٫۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان) هزینه سکه‌ها می‌شود.

در واقع به همراهید ۷۵۸۰ سکه بین مدال‌آوران آسیایی و ۱۳۰۴۰ سکه بین مدال‌آوران پاراآسیایی توزیع شود که مجموع ۲۰۶۲۰ سکه را نشان می‌دهد.

* پیش‌بینی‌ها فراتر از دوره قبلی

پایانی این اعداد و ارقام براساس مدال‌آوری در دوره قبلی شده، این در حالی هست که کاروان‌های ایران برای دوره جدید کسب مدال‌های افزایش و صعود در جدول را پیش‌بینی انجامه‌اند. دلیل این پیش‌بینی هم اعزام ورزشکاران افزایش هم به به همراهزی‌‌های آسیای و هم پاراآسیایی هست.

* منبع تامین بودجه پاداش‌ها کجهست؟

سوال حیاتیی که درخصوص این ارقام به ذهن خطور می‌کند، این هست که هزینه این سکه‌ها چگونه تامین خواهد انجام گرفت؟

ژاله فرامرزیان معاون توسعه مالی و پشتیبه همراهنی وزارت ورزش و جوانان در این به همراهره به رویدادنگار ورزشی رویدادگزاری تسنیم گفت: هر سال در ردیف‌های مالی، پیش‌بینی موضوع پاداش‌ها انجام داده و برآورد مالی لازم را می‌کنیم. سپس در ارتبه همراهطاتی که به همراه سازمان پلن و بودجه می‌گیریم، در این به همراهره به تفاهم می‌رسیم.

* پاداشی که برخی رشته‌ها سهمی ندارند

در کاروان‌های اعزامی ایران مدال‌آوران زیادی وجود دارند، اما قرار نیست ورزشکاران همه رشته‌های اعزامی به مدال برسند و از این سکه‌ها سهمی داشته به همراهشند. اسب‌سواری، تنیس روی میز، سه‌گانه، بدمینتون و تنیس از جمله رشته‌هایی هستند که بعید هست مدال‌آوری داشته به همراهشند.

انتهای پیام/

نوشته سیاه جامگان نیوز – وزارت ورزش چقدر به همراهید برای پاداش مدال‌آوران به همراهزی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ هزینه کند؟ اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد