سیاه جامگان – ​پایان بحران،به همراهنک دی، به به همراهنک‌های عامل صندوق توسعه پیوست

بر اساس این گزارش، طبق قرارداد سپرده‌گذاری فیمابین صندوق توسعه ملی و به همراهنک دی، مقرر گردید تا از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد به همراهنک دی، تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در نقاط توسعه یافته و توسعه‌نیافته به همراه نرخ‌های ترجیحی پرداخت گردد.

​پایان بحران،به همراهنک دی، به به همراهنک‌های عامل صندوق توسعه پیوست

 

به نقل سیاه جامگان# به همراهنک دی به همراه دنبال کمک به تولید و اشتغال ملی و شکوفایی اقتصادی کشور به عنوان به همراهنک عامل جهت ارائه تسهیلات در بخش صنعت و معدن، به صندوق توسعه ملی پیوست.

به نقل اداره روابط عمومی و تبلیغات به همراهنک دی، صندوق توسعه ملی طی قراردادی به همراه پذیرش به همراهنک دی، به عنوان یکی از به همراهنک‌های عامل جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومیِ غیردولتی، بخشی از منابع خود را نزد این به همراهنک سپرده‌گذاری انجام.

 بر اساس این گزارش، طبق قرارداد سپرده‌گذاری فیمابین صندوق توسعه ملی و به همراهنک دی، مقرر گردید تا از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد به همراهنک دی، تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در نقاط توسعه یافته و توسعه‌نیافته به همراه نرخ‌های ترجیحی پرداخت گردد.

گفتنی هست در این قرارداد به همراهنک دی به عنوان به همراهنک عامل جهت ارائه تسهیلات در بخش صنعت و معدن، مسئولیت بررسی طرح توجیهی فنی- اقتصادی، اهلیت متقاضی و پذیرش طرح در چارچوب موضوعی و عناوین مشخص انجام گرفته را دارد که متقاضیان دریافت تسهیلات پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، می‌توانند فرایند دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی را طی کنند.

شایان ذکر هست هستفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

نوشته سیاه جامگان – ​پایان بحران،به همراهنک دی، به به همراهنک‌های عامل صندوق توسعه پیوست اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد