كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر انجام گرفت

با هم به همراه سی و یكمین نمایشگاه بین المللی كتاب پایتخت،كتاب «آشی كه سنجاب برای گرگ پخت» نوشته سید رهستین فیاضی كوچكترین نویسنده ایران منتشر و چاپ انجام گرفت.

نسرین به همراهبه همراهیی مدیر عامل موسسه آفتاب اندیشه به همراه اعلام این رویداد گفت:این اثر سال ۹۶ در مسابقات دهستان نویسی ناحیه ۱ تعلیم و پرورش پایتخت در بین مقاطع ابتدایی ، در حالی حائز مقام نخست انجام گرفت كه نویسنده آن ۷ سال داشت و كلاس نخست دبستان بود. وی افزود: «آشی كه سنجاب برای گرگ پخت» به همراه موضوع دهستان های تخیلی برای گروه سنی ب در ۱۶ صفحه رنگی و قطع رقعی منتشر انجام گرفت. 

به همراهبه همراهیی گفت : تصویر گری این كتاب را محمد رضا میرشاه ولد طراح برجسته و شناخته انجام گرفته كشور بر عهده داشت و به همراه انتشار این كتاب سید رهستین فیاضی عنوان خردسال ترین نویسنده كشور را به خود اختصاص داد .

كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر انجام گرفت
كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر انجام گرفت

نوشته كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر انجام گرفت اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد