پایگاه قرآنی و تعلیمی شفا » بررسی تلاوت جناب آقا محمد گیوه کش از همدان

تلاوت جناب آقا محمد گیوه کش از همدان

****************************

برادر گرامی جناب جناب آقا گیوه کش سلام علیکم:

تلاوت شما از سوره مبه همراهرکه انسان که به تقلید از هستاد منشاوی تلاوت فرمودید را گوش دادم. کلیت تلاوت نیکو بود. احسنت. تعداد نکته ای در این تلاوت افزایش نمایان بود که خدمتتان عرض میکنم:

۱  حروف ساکن را توجه کنید که به هر نحوی کوچکنرین تحرکی نداشته به همراهشند.

۲ – روی کیفیت تحریرها و شبه همراههت تحریرها افزایش کار کنید. دندانه های تحریرها به همراهید تکمیلاً شنوا و شفاف به همراهشند.

۳ – حروف را قوی تر و به همراه اتقان افزایشی ادا کنید. در این تلاوت حروف را خیلی قوی ادا نمی انجامید. ضرب حروف ضعیف هست.

۴ – روی کیفیت نفس و تسلط بر نفس حتماً تمرین کنید. طول نفس را جدی بگیرید.

۵ – روی اجرای شبیه تر به الگو تمرین افزایشی داشته به همراهشید. قطعات را افزایش گوش کنید و در تمرین صدایتان را ضبط و سپس بررسی نمایید.

موارد فوق الذکر را دوبه همراهره تمرین کنید همین قسمت را ضبط و برای بررسی مجدد ارسال کنید.

موفق به همراهشید – محمدکاکاوند

تعداد به همراهزدید: ۲۹

نوشته پایگاه قرآنی و تعلیمی شفا » بررسی تلاوت جناب آقا محمد گیوه کش از همدان اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد